header-single

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Rusaloks“ traži partnere

„Rusaloks“ je preduzeće za masovnu proizvodnju tоplovodnih elemenata na osnovu jedinstvene tehnologije oksidacije aluminijuma. Kompanija traži pouzdane partnere na teritoriji Srbije radi uspostavljanja saradnje i plasiranja svojih proizvoda.

kontakt informacije

company logo

RUSALOKS DOO

1. Ulica Jamskog polja 9/13 (lok. 304)
125124 Moskva
Ruska Federacija

Tel: +7 499 5770065
Faks: +7 4922 430099

info@rusalox.ru
sale@rusalox.ru
www.rusalox.ru

Teme:

elementi za toplovod
pregled profila kompanije