header-single

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Irkos“ želi da uspostavi saradnju sa srpskim preduzećima

Kompanija „Irkos“ nudi tehnička sredstva za automatizovano praćenje radio-frekvencija i otkrivanje izvora radio-talasa na osnovu preciznih pokazatelja i parametara .

kontakt informacije

company logo

IRKOS AD

Ul. Zvjozdnij Buljvar br. 21
129626 Moskva
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 495 6157302

info@ircos.ru
www.ircos.ru

Teme:

otkrivanje lokacije izvora radio-talasa, praćenje radio-talasa
pregled profila kompanije