header-single

Ponuda iz Rusije

Holding ”Optikenergo” želi da sarađuje sa preduzećima iz Republike Srbije

Holding ”Optikenergo” želi da predstavi svoju ponudu i ostvari plasman svojih proizvoda (optičkih kablova, žica, vodova i propratnih komponenti za telefonske linije i elektroenergetske vodove) na tržištu Republike Srbije. Kompanije u sastavu holdinga su u potpunosti orijentisane na uspostavljanje dugoročne saradnje kako sa korisnicima proizvoda i usluga, tako i sa distributerima materijala i opreme.

kontakt informacije

company logo

OPTIKENERGO

Ul. Stroiteljnaja br. 3
430026 Saransk
Republika Mordovija
Ruska Federacija

Tel/Fax: + 7 8342 297130

info@opticenergo.ru
www.opticenergo.ru

Teme:

komponente za elektroenergetske vodove, komponente za telefonske linije, optički kablovi, vodovi, žice
pregled profila kompanije