header-single

Ponuda iz Rusije

„Globus Logistics Consortium“ nudi usluge kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana

Kompanija „Globus Logistics Consortium“ nudi usluge transporta, špedicije, logistike, carinskog posredovanja, sertifikacije i skladištenja robe kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana koje su orijentisane na izvoz svojih proizvoda na tržište Ruske Federacije.

kontakt informacije

company logo

GLOBUS LOGISTICS CONSORTIUM

Moskva, Ruska Federacija
Koordinator: Irina Petrovskaja

Tel: +7 495 7273242

info@gl-c.ru
www.gl-c.ru

Teme:

distribucija robe, logistika, osiguranje i sertifikacija, skladištenje, špedicija, transport robe, trgovačko posredovanje
pregled profila kompanije