header-single

Ponuda iz Rusije

Automatizovani sistemi za industrijsku mehanizaciju

Kompanija „Vist Group“ proizvodi informacione sisteme za mehanizaciju koja se koristi u rudarskoj industriji, metalurgiji, energetici, mašinogradnji, poljoprivredi, saobraćaju itd. Njihovi proizvodi omogućavaju automatizovano upravljanje mehanizacijom, čak i pri izvršavanju vrlo kompleksnih zadataka.

Kompanija „Vist Group“ nudi svoje proizvode i usluge preduzećima na teritoriji Zapadnog Balkana.

kontakt informacije

company logo

VIST GROUP AD

Ul. Dokučajev pereulok br.3/1
107078 Moskva
Ruska Federacija

Tel: + 7 499 9752217, 9753394
Faks: + 7 499 9751846

info@vistgroup.ru
www.vistgroup.ru

Teme:

automatizovani sistem za upravljanje rudarskom mehanizaciojm, informacioni sistemi za industrijsku mehanizaciju, inudstrijska automatizacija, rudarska mehanizacija i oprema, sistem za kontrolu tehnike
pregled profila kompanije