header-single

WESTMEDGROUP, Ljuberci

ВЕСТМЕДГРУПП, Люберцы

Ponuda iz Rusije

Oprema za medicinske ustanove

Kompanija „WestMedGroup“ se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom medicinske opreme (specijalni sistemi za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, vodovod i kanalizaciju, kabineti za rentgensku dijagnostiku, magnetnu rezonantnu tomografiju).

Kompanija „WestMedGroup“ traži partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore radi uspostavljanja saradnje.

o kompaniji

Kompanija „WestMedGroup“ se bavi razvojem i proizvodnjom medicinske opreme pod robnom markom „Caduceus“ (specijalni sistemi za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, vodovod i kanalizaciju) na teritoriji Posebne Ekonomske Zone grada Dubni i predstavlja ovlašćenog dilera kako ruskih tako i inostranih proizvođača medicinske opreme za tržište Ruske Federacije (kabineti za rentgensku dijagnostiku, magnetnu rezonantnu tomografiju). Pored razvoja i proizvodnje pomenute opreme, „WestMedGroup“ snabdeva razne medicinske ustanove savremenim dijagnostičkim uređajima.

Oprema koju kompanija „WestMedGroup“ nudi tržištu odlikuje se pouzdanošću i prihvatljivom cenom. „WestMedGroup“ je kompanija specijalizovana za projektovanje, izgradnju i opremanje medicinskih ustanova, a prednost u odnosu na konkurenciju ostvaruje u oblasti kreiranja takozvanih „čistih soba“.

Ključni element strategije „WestMedGroup“ je primena naprednih tehnoloških rešenja, inovativnog pristupa i savremenih metoda projektovanja. Više od 180 realizovanih projekata različitog nivoa složenosti iz oblasti zdravstva, stečeno profesionalno iskustvo i efikasna kadrovska politika koja je usmerena na kreiranje jedinstvenog tima stručnjaka – to je ono čime se ponosi kompanija „WestMedGroup“.

Ponuda iz Rusije

Оборудование для медицинских учреждений

Компания «WestMedGroup» осуществляет технико-внедренческую деятельность по разработке и производству медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений различного уровня высокотехнологичным современным оборудованием. Компания обладает уникальными компетенциями в области создания так называемых «чистых помещений».

Компания «WestMedGroup» ищет партнеров на территории Сербии и Черногории для установления сотрудничества.

о компании

Компания «WestMedGroup» осуществляет технико-внедренческую деятельность по разработке и производству медицинского оборудования под товарным знаком «Caduceus» на территории Особой Экономической Зоны г.Дубны, а также является официальным дилером на территории Российской Федерации зарубежных и отечественных производителей, осуществляя оснащение медицинских учреждений различного уровня высокотехнологичным современным оборудованием.

Предлагаемое оборудование отличается надежностью и приемлемой ценой. Компания «WestMedGroup» специализируется на проектировании, строительстве и оснащении медицинских учреждений и, в частности, обладает уникальными компетенциями в области создания так называемых «чистых помещений».

Ключевым элементом стратегии компании «WestMedGroup» является использование в работе передовых технологических решений, инновационных подходов и современных методов проектирования. Более 180 реализованных на сегодняшний день проектов различного уровня сложности в области здравоохранения, накопленный профессиональный опыт, эффективная кадровая политика компании «WestMedGroup», ориентированная на создание уникальной команды профессионалов – это то, чем гордится компания «WestMedGroup»!

company logo

ООО ВестМедГрупп

Ул. Комсомольская, д.15А
Люберцы
Московская область
Российская Федерация 140011

Тел: +7 495 7656183

info@westmedgroup.ru
www.westmedgroup.ru