header-single

VOLTIRE PROM, Volški

ВОЛТАЙР-ПРОМ, Волжский

Ponuda iz Rusije

Gume za poljoprivrednu i industrijsku mehanizaciju

Kompanija “Voltire Prom” je jedan od najvećih proizvođača visokoprofilnih guma za poljoprivrednu i industrijsku mehanizaciju u Ruskoj Federaciji.

Proizvođačima poljoprivredne mehanizacije i industrijskih mašina kompanija „OAO Voltire Prom“ nudi gume vrhunskog kvaliteta.

o kompaniji

„Volška fabrika automobilskih guma“ (od 2004. godine pod nazivom „OAO Voltire Prom“) od trenutka svog osnivanja (1964. godine) pa sve do dana današnjeg ostala jedno od najvećih ruskih preduzeća, specijalizovanih u oblasti proizvodnje guma za poljoprivredu i industrijsku mehanizaciju.

Danas ovo preduzeće proizvodi više od 100 tipova guma, ali osnovu proizvodnog asortimana čine gume za poljoprivredu i industrijsku mehanizaciju. Naša fabrika je jedini proizvođač visokoprofilnih guma u Rusiji.

„OAO Voltire Prom“ je jedan od lidera u izvozu proizvoda kako u okolne zemlje tako i u daleko inostranstvo. Sa našim partnerima, vodećim proizvođačima poljoprivredne mehanizacije, imamo tesnu saradnju.

Oktobra 2013. godine „OAO Voltire Prom“ ušlo je u sastav međunarodne korporacije „TITAN TIRE Corporation“ čiji je glavni vid delatnosti – proizvodnja guma za poljoprivredu i industriju.

Primenjujući iskustvo i tehnologije kompanije „TITAN TIRE Corporation“, OAO Voltire–Prom planira da nastavi modernizaciju proizvodnih pogona i proširi asortiman robe proizvodima koji su traženi kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

company logo

VOLTIRE PROM AD

Ul. Avtodoroga 7 br. 25a
404103 grad Volški
Volgogradska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 8443 240219
Faks: +7 8443 240240

voltyre@titancis.ru
www.voltyre-prom.ru

Ponuda iz Rusije

Сельскохозяйственные и индустриальные шины

ОАО «Волтайр-Пром» – один из крупнейших производителей широкопрофильных шин для сельскохозяйственной и промышленной техники.

ОАО «Волтайр-Пром» готово наладить сотрудничество с надежными партнерами в области производства техники на территории Сербии и Черногории.

о компании

«Волжский шинный завод» (с 2004 года ОАО «Волтайр-Пром») со дня своего основания (1964 г.) и до настоящего времени остается одним из крупнейших российских предприятий, которое специализируется на выпуске сельскохозяйственных и индустриальных шин.

В настоящее время на предприятии производится более 100 типоразмеров шин, но основная специализация завода – сельскохозяйственные и индустриальные шины. Наш завод является единственным в России производителем широкопрофильных шин.

ОАО «Волтайр-Пром» является одним из лидеров по экспорту продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья, среди наших партнеров – мировые лидеры по производству сельскохозяйственной техники.

С октября 2013 ОАО «Волтайр-Пром» входит в состав международной корпорации «TITAN TIRE Corporation», одно из направлений деятельности которой – производство сельскохозяйственных и индустриальных шин, где она занимает одно из лидирующих мест в мире.

Используя опыт и технологии компании «TITAN TIRE Corporation», ОАО «Волтайр-Пром» планирует наращивание темпов модернизации производства и расширение «линейки» востребованных на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйственных и индустриальных шин.

company logo

ОАО «ВОЛТАЙР-ПРОМ»

Ул. Автодорога № 7, д. 25а
г. Волжский
Волгоградская область
Российская Федерация 404103

Тел: +7 8443 240220
Факс: +7 8443 389846

voltyre@titancis.ru
www.voltyre-prom.ru