header-single

UVADREV HOLDING, Iževsk

УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ, Ижевск

Ponuda iz Rusije

„Uvadrev Holding“ nudi ivericu tržištu Srbije i Crne Gore

Kompanija „Uvadrev Holding“ proizvodi visokokvalitetnu laminiranu ivericu i lider je u oblasti drvne industrije na području Udmurtske Republike. Preduzeće traži partnere iz oblasti građevinarstva ili distributere građevinskog materijala, radi plasiranja svojih proizvoda na tržište Srbije i Crne Gore.

o kompaniji

Istorija preduzeća vuče svoje korene iz davne 1935. godine kada je Savet narodnih komesara Udmurtske Republike izdao rešenje o osnivanju fabrike za preradu drveta u selu Uva.

Mi danas proizvodimo visokokvalitetnu laminiranu ivericu i sa sigurnošću možemo tvrditi da je „Uvadrev Holding“ lider u oblasti drvne industrije na području Udmurtske Republike.

Proizvodni kompleks se prostire na površini od 57 hektara i poseduje svu neophodnu infrastrukturu.

Pouzdanost i kvalitet su vrline koje naša kompanija neguje tokom svih ovih godina, trudeći se da gradi odnose sa klijentima na prijateljskoj bazi punoj poverenja i zadovolji njihove potrebe u zadatim rokovima u skladu sa njihovim zahtevima.

Vrednosti kompanije „Uvadrev Holding“
• Profesionalizam
• Stabilnost
• Kvalitet
• Pouzdanost
• Ikrenost
• Društvena odgovornost
• Zaštita života i zdravlja svojih radnika
• Ekološka bezbednost

company logo

UVADREV HOLDING DOO

Ul. Sportivnaja br. 77
42062 Iževsk
Udmurtska Republika
Ruska Federacija

Tel: +7 3412 606050

office-st@hk-vostok.ru
www.uvadrev.ru

Ponuda iz Rusije

«Увадрев-Холдинг» предлагает древесно-стружечную плиту рынку Сербии и Черногории

ООО «Увадрев-Холдинг» производит высококачественную ламинированную древесно-стружечную плиту и является лидером лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики. ООО «Увадрев-Холдинг» ищет партнеров в строительной отрасли или дистрибьюторов строительного материала, ради реализации своей продукции на рынке Сербии и Черногории.

о компании

История предприятия ведется с 1935 года, когда Совет Народных Комиссаров Удмуртии постановил открыть лесозавод в поселке Ува.

Сегодня мы производим высококачественную ламинированную древесно-стружечную плиту. Можно с уверенностью сказать, что «Увадрев-Холдинг»- лидер лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики.

На сегодня территория комплекса охватывает площадь в 57 гектаров и полностью обеспечена всеми инженерными коммуникациями.

Надёжность и качество, которым наша компания следует на протяжении многих лет, выстраивая отношения с клиентами на дружелюбности и открытости, удовлетворение потребностей покупателей нашей продукции точно в срок и в соответствии с их запросами, несомненно, можно отнести к основным достоинствам нашей компании.

Ценности
• Профессионализм
• Стабильность
• Качество
• Надёжность
• Открытость
• Социальная ориентированность
• Защита жизни и здоровья своих сотрудников
• Экологическая безопасность

company logo

ООО УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ

Ул. Спортивная, д. 77
Ижевск
Удмуртская Республика
Российская Федерация 426062

Тел: +7 3412 606050

office-st@hk-vostok.ru
www.uvadrev.ru

Kатегория:

  • Drvoprerađivačka industrija