header-single

URALSPECMAŠ, Mias

УРАЛСПЕЦМАШ, Миасс

Ponuda iz Rusije

Tehnika i oprema za specijalizovane farme

„Uralspecmaš“ je fabrika za proizvodnju tehnike i opreme kako za specijalizovane farme, tako i za privatna seoska gazdinstva. Osnovu proizvodnog programa čine različiti tipovi mlinova za krmno bilje i muzilica za krave, kao i linije za proizvodnju hrane za domaće životinje i gnječenje zrnevlja.

Preduzeće „Uralspecmaš“ traži pouzdane partnere na području Srbije i Crne Gore radi promovisanja i plasmana svojih proizvoda.

o kompaniji

„Uralspecmaš“ nije samo puki proizvođač poljoprivredne opreme, već i verni pomoćnik poljoprivrednika u ne tako lakom poslu obnavljanja i razvoja domaće proizvodnje. Ovo ujedno predstavlja i misiju kompanije.

Preko 16 godina se ovo preduzeće specijalizuje u oblasti konstruisanja, proizvodnje i plasmana mašina i opreme pod robnom markom „Fermer“ (prim.prev. „Poljoprivrednik“). Linije „Fermer“ se koriste kako širom Rusije, tako i u inostranstvu.

Proizvodni asortiman preduzeća „OOO Uralspecmaš“ sadrži oko 20 artikala.

Preduzeće se u svom poslovanju čvrsto drži svog glavnog proriteta – orijentisanosti na potrebe klijenata. Smisao našeg posla i glavni cilj preduzeća „Uralspecmaš“ se kriju u olakšavanju rada savremenog poljoprivrednika uz pomoć kvalitetnih i ergonomičnih mašina. Zahvaljujući takvom pristupu, preduzeće je uspelo da postane jedan od vodećih igrača na tržištu mlinova i muzilica za krave na teritoriji Rusije i zemalja Carinske unije.

Istorija preduzeća:
• 12. jul 1999. – otvaranje preduzeća „OOO Uralspecmaš“
• 1999. – razvoj i proizvodnja prvog mlina „ИЗЭ-05“
• 2000. – proširivanje proizvodnog asortinama novim mlinovima tipa „ИЗЭ-14“ i „ИЗЭ-25“
• 2001. – razvoj i proizvodnja prve muzilice za krave „АДЭ-01“
• 2002. – razvoj i proizvodnja mlina za krmno bilje „КР-01“
• 2003. – kreiranje pumpe za muzilicu po sopstvenom projektu, proširenje asortimana muzilica za krave
• 2004. – osnivanje prvog servisnog centra
• 2005. – razvoj opreme za mlevenje i mešanje raznih tipova krmnog bilja na bazi asinhronog motora: linije za proizvodnju hrane za domaće životinje i gnječenje zrnevlja
• 2006. – proširenje linije mlinova za krmno bilje
• 2012-2013. – razvoj ručnog sokovnika- prese „СВР-01“
• 2007. – do današnjeg dana – aktivan rad na grananju distributerske mreže i mreže servisnih centara, razvoj nove opreme i njeno uvođenje u asortiman, kao i unapređenje proizvoda koji su već poznati korisnicima.

Ponuda iz Rusije

Оборудование для коллективных и индивидуальных фермерских хозяйств

ООО «Уралспецмаш» – это завод-производитель бытового оборудования для коллективных и индивидуальных фермерских хозяйств. Ассортимент продукции включает в себя разные виды кормоизмельчителей и доильных агрегатов, а также домашние кормоцеха и агрегаты плющения зерна.

ООО «Уралспецмаш» нуждается в надежных партнерах на территории Сербии и Черногории для продвижения и реализации своей продукции.

о компании

ООО «Уралспецмаш» — это не просто производитель оборудования для сельского хозяйства, а верный помощник фермеров в нелегком деле становления и развития отечественной промышленности. В этом состоит основная миссия компании.

Более 16 лет предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и реализации широкого спектра изделий под торговой маркой «Фермер», которые находят своe применение в разных уголках России и Зарубежья.

Номенклатура выпускаемой продукции составляет около 20 видов изделий.

Главным приоритетом в работе предприятия является ориентация на потребности клиентов. Облегчение труда современного фермера посредством использования качественных и эргономичных агрегатов – «помощников» – вот смысл работы, главная цель предприятия «Уралспецмаш». Именно благодаря этому подходу, предприятию удалось стать одним из ведущих игроков рынка измельчителей зерна и доильных агрегатов на территории России и стран Таможенного Союза.

История предприятия:
• 12 июля 1999 года – создание предприятия ООО «Уралспецмаш»
• 1999 год – разработка и изготовление первого измельчителя зерна ИЗЭ-05
• 2000 год – расширение номенклатурной линейки измельчителей зерна, введение в ассортимент измельчителей ИЗЭ-14 и ИЗЭ-25
• 2001 год – разработка и изготовление первого доильного агрегата АДЭ-01
• 2002 год – разработка и изготовление кормоизмельчителя КР-01
• 2003 год – создание насоса для доильного агрегата собственного изготовления, расширение номенклатурной линейки доильных агрегатов
• 2004 год – основание первого сервисного центра
• 2005 год – разработка оборудования для измельчения и смешивания различных видов кормов на базе асинхронного двигателя: домашние кормоцеха и агрегаты плющения зерна.
• 2006 год – расширение линейки кормоизмельчителей
• 2012-2013 годы – разработка ручной соковыжималки-пресса СВР-01
• 2007 год – по сей день – активное расширение дистрибьюторской сети и сети сервисных центров, разработка и введение в ассортимент нового оборудования для фермеров, а также, усовершенствование изделий, уже знакомых потребителю.

company logo

ООО «УРАЛСПЕЦМАШ»

Тургоякское шоссе, д. 9/12
Миасс
Челябинская область
Российская Федерация 456313

Тел./факс: +7 3513 543637

usm@miass.ru
фермер.рф