header-single

TROLZA, Engeljs

ТРОЛЗА, Энгельс

Ponuda iz Rusije

“Trolza” želi da uspostavi strateško partnerstvo sa preduzećima iz Srbije

„Trolza“ („Zavod za proizvodnju trolejbusa“) je najveće rusko preduzeće u oblasti mašinske industrije za proizvodnju trolejbusa i autobusa. Pored proizvodnje, fabrika se bavi i modernizacijom i kompletnom reparacijom istih.

Fabrika trolejbusa “Trolza” želi da stupi u kontakt sa preduzećima iz regiona zapadnog Balkana radi uspostavljanja strateškog partnerstva. Zavod poseduje sve neophodne preduslove da izađe u susret svojim klijentima i preuzme odgovornost za realizaciju zahtevnih projekata.

o kompaniji

„Trolza“ („Zavod za proizvodnju trolejbusa“, prethodni naziv – „Zavod Uricki“ ili „ZIU“) je najveće rusko preduzeće u oblasti mašinske industrije za proizvodnju trolejbusa i autobusa. Sedište i proizvodni pogon ovog moćnog zavoda se nalaze u gradu Engeljs (Saratovska oblast).

„Trolza“ je osnovana pre više od jednog stoleća, tačnije 1868. godine u selu Radica (Brjanski srez, Orlovska gubernija) pod nazivom „Radička fabrika za proizvodnju parnih mašina“. Tada su se u njegovim pogonima proizvodili vagoni, parne lokomotive i slična mašinerija. Usled teritorijalnih promena, zavod se 1919. godine priključio naselju Uricki, te je dobio i novi naziv „Uricka fabrika za proizvodnju vagona“. Na početku Drugog svetskog rata, zavod se premešta u grad Engeljs, gde je i ostao do današnjeg dana.

„Trolza“ se bavi proizvodnjom trolejbusa od 1951. godine i do sada je iz njegovih pogona izašlo preko 60000 istih.
Pored toga što je „Trolza“ danas najpoznatija i najveća industrija trolejbusa i autobusa, moramo napomenuti da je to zavod sa veoma razvijenom infrastrukturom u kome su sve etape proizvodnje, uključujući i izlivanje metalnih elemenata i montažu finalnog proizvoda, strogo praćene budnim okom stručnjaka. S tim u vezi, zavod „Trolza“ poseduje sve neophodne preduslove da izađe u susret svojim klijentima i preuzme odgovornost za realizaciju zahtevnih projekata. Posebnu pažnju bismo obratili na neke od faza u procesu proizvodnje: Izlivanje metalnih elemenata, kovački radovi, varenje i presovanje, mehanička obrada, termička obrada, montaža, farbanje…

Pored proizvodnje trolejbusa i autobusa, fabrika se bavi i modernizacijom i kompletnom reparacijom istih.

company logo

TROLZA AD

Prvi Mikrorajon
413105 Engeljs
Saratovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 8453 791001
Faks: +7 8453 791000

info@trolza.su
www.trolza.ru

Ponuda iz Rusije

«Тролза» готова установить партнерские отношения с предприятиями Сербии

«Тролза» («Троллейбусный завод») — это российская машиностроительная компания, крупнейшее в стране предприятие по производству троллейбусов и автобусов. Помимо производства, завод занимается и модернизацией и капитально-восстановительным ремонтом последних.

Предприятие «Тролза» готово наладить тесное сотрудничество с компаниями из Сербии и Черногории для реализации троллейбусов и автобусов и предоставления услуг в области ремонта и переоснащения последних. Оборудование и технологии, используемые в процессе производства, позволяют предприятию адаптироваться под выпуск любой технологически сложной продукции.

о компании

«Тролза» («Троллейбусный завод», ранее «Завод имени Урицкого» или «ЗиУ») — это российская машиностроительная компания, крупнейшее в стране предприятие по производству троллейбусов. Находится в городе Энгельс, Саратовская область.

Завод был основан в 1868 году в селе Радица (Брянский уезд, Орловская губерния) как Радицкий паровозостроительный завод. Тогда в его цехах выпускались вагоны, паровозы и т. п. В 1919 году завод включен в состав посёлка Урицкий под новым названием «Урицкий вагоностроительный завод». В начале Великой Отечественной войны завод был перемещен в город Энгельс.

Завод производит троллейбусы с 1951 года, а общий выпуск составил более 60 тысяч троллейбусов.

Тролза сегодня – это крупный промышленный комплекс с развитой инфраструктурой. Все виды производства, включая металлургическое и механо-сборочное, позволяют предприятию адаптироваться под выпуск любой технологически сложной продукции. Оборудование и технологии, используемые в процессе производства, дают нам уникальную возможность производить и обрабатывать разные металлические детали, узлы и изделия по следующим стадиям:
• производство отливок;
• кузнечно-штамповочное производство;
• прессово-сварочное производство;
• механическая обработка;
• термическая обработка;
• производство гальванопокрытий;
• сборка;
• раскрашивание.

Помимо производства троллейбусов и автобусов завод занимается и модернизацией и капитально-восстановительным ремонтом последних.

company logo

ЗАО «ТРОЛЗА»

1-й Микрорайон
Энгельс
Саратовская область
Российская Федерация 413105

Телефон: +7 8453 791001
Факс: +7 8453 791000

info@trolza.ru
www.trolza.ru