header-single

Troicka fabrika papira, Kondrovo

Троицкая Бумажная Фабрика, Кондрово

Ponuda iz Rusije

„Troicka fabrika papira“ poziva na saradnju preduzeća iz Srbije

„Troicka fabrika papira“ je jedan od vodećih proizvođača papirne ambalaže za pakovanje u Ruskoj Federaciji. Proizvodi „Troicke fabrike papira“ imaju široku primenu u prehrambenioj, tekstilnoj i medicinskoj industriji. Koriste se u proizvodnji papirne ambalaže za rasute proizvode, kvasac, prehrambene proizvode sa visokim sadržajem vlage i masti.

„Troicka fabrika papira“ poziva potencijalne partnere na pouzdanu i uspešnu saradnju u oblasti prodaje i distribucije papira i pergament papira!

o kompaniji

„Troicka fabrika papira“ je osnovana davne 1786. godine, dok je 1991. godine bio izgrađen novi pogon za proizvodnju papira i pergamenta.

„Troicka fabrika papira“ je jedini proizvođač pergament-papira na teritoriji Ruske Federacije i jedan od vodećih proizvođača papirne ambalaže za pakovanje.

Preduzeće se nalazi u Kaluškoj oblasti na 180 km od Moskve u pravcu jugozapada. Odlična lokacija preduzeća i neposredna blizina federalnih auto-puteva i železničkih pruga obezbeđuju brz i efikasan utovar i transport svim prevoznim sredstavima uključujući i prekomorske kontejnere.

„Troicka fabrika papira“ svoje proizvode izvozi u mnoge evropske zemlje, kao i u Jugistočnu Aziju, Severnu i Južnu Ameriku, Indiju, Australiju, Novi Zeland, članice ZND-a.

Preduzeće je sprovelo sertifikaciju svoje proizvodnje u skladu sa standardima ISO9001, IQNet, a takođe poseduje sertifikate FDA(SAD) i Isega – Međunarodni evropski sertifikat.

Svi proizvodi preduzeća se izrađuju od stopostotne beljene celuloze.

Velika pažnja se poklanja kvalitetu ulaznih sirovina i materijala, kao i kvalitetu gotovih proizvoda. U preduzeću postoji laboratorija koja je opremljena uređajima poslednje generacije za proveru i kontrolu proizvoda.

Proizvodi „Troicke fabrike papira“ imaju široku primenu u prehrambenioj, tekstilnoj i medicinskoj industriji. Koriste se u proizvodnji papirne ambalaže za rasute proizvode, kvasac, prehrambene proizvode sa visokim sadržajem vlage i masti.

Ambalaža od našeg papira čuva hranljiva svojstva namirnica prilikom zamrzavanja proizvoda.

Pergament može izdržati temperaturu do 220 stepeni, dok se pergament sa silikonskim slojem koristi za višekratnu upotrebu prilikom pečenja konditorskih proizvoda, hleba i peciva.

company logo

TROICKA FABRIKA PAPIRA AD

Ul. Majakovskog 1
249834 Kondrovo
Kaluška oblast
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 48434 33221, 33768

tbf@kaluga.ru
www.tbf.ru

Ponuda iz Rusije

ОАО «Троицкая Бумажная фабрика» приглашает к сотрудничеству

ОАО «Троицкая Бумажная фабрика» является единственным производителем растительного пергамента на Территории Российской Федерации и одним из ведущих производителей упаковочных видов бумаг. Продукция имеет широкое применение в пищевой, текстильной и медицинской промышленности, используется в производстве упаковки для сыпучих продуктов, дрожжей, пищевых продуктов с повышенным влагосодержанием и жирностью.

ОАО «Троицкая Бумажная Фабрика» приглашает к надежному и взаимовыгодному сотрудничеству!

о компании

«Троицкая Бумажная Фабрика» была основана в 1786 году, т.к. в 1991 году было построено новое бумажно-пергаментное производство.

ОАО «Троицкая Бумажная фабрика» является единственным производителем растительного пергамента на Территории Российской Федерации и одним из ведущих производителей упаковочных видов бумаг.

Предприятие находится в Калужской области, в 180 км к юго-западу от Москвы. Удобное расположение предприятия в непосредственной близости от федеральных автомобильных трасс и железнодорожных путей позволяет производить отгрузку всеми видами транспорта, включая морские контейнеры.

ОАО «Троицкая Бумажная Фабрика экспортирует свою продукцию в страны Европы, ЮгоВосточной Азии, Северной и Южной Америки, Индию, Австралию, Новую Зеландию, страны СНГ.

Предприятие прошло сертификацию ISO9001, IQNet, имеет сертификаты FDA (США), Isega (Международный европейский сертификат). Вся продукция предприятия производится из 100% беленой целлюлозы. Большое внимание уделяется как качеству поступающего сырья и материалов, так и качеству готовой продукции. На предприятии работает лаборатория, оснащенная современным оборудованием, проходящим регулярные поверки.

Их продукция имеет широкое применение в пищевой, текстильной и медицинской промышленности, используется в производстве упаковки для сыпучих продуктов, дрожжей, пищевых продуктов с повышенным влагосодержанием и жирностью. Упаковка из наших бумаг сохраняет свои свойства при замораживании продуктов.

Пергамент выдерживает температуру до 220°, пока пергамент с силиконовым покрытием используется для многократного применения при выпекании кондитерских и хлебобулочных изделий.

company logo

ОАО «ТРОИЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

Ул. Маяковского, д. 1
Кондрово
Калужская область
Российская Федерация 249834

Тел/факс: +7 48434 33221, 33768

tbf@kaluga.ru
www.tbf.ru