header-single

TEHNOLOGIJA METALA, Moskva

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛА, Москва

Ponuda iz Rusije

Holding „Tehnologija metala“ traži partnere iz oblasti mašinogradnje, elektrotehnike, metalurgije

Holding „Tehnologija metala“ koji čine kompanije koje posluju u oblasti mašinogradnje, elektrotehnike, metalurgije, proizvodnje kablova i prateće opreme je već uspostavio tesnu saradnju sa mnogobrojnim ruskim i međunarodnim kompanijama.

Holding želi da uspostavi saradnju sa državnim institucijama i privatnim kompanijama na teritoriji Srbije i Crne Gore u oblasti izgradnje pruga, gasovoda, naftovoda i rekonstrukcije i održavanja nalazišta nafte i gasa.

o kompaniji

Holding „Tehnologija metala“ je pod svojim okriljem objedinio kompanije koje posluju u oblasti mašinogradnje, elektrotehnike, metalurgije, proizvodnje kablova i prateće opreme i na taj način stvorio idealne uslove za dostizanje visokih poslovnih ciljeva, modernizaciju proizvodnje i status ozbiljnog kandidata za dobijanje svih ključnih projekata.

Koncern „Intersvar“ – Osnovnu delatnost ovog koncerna predstavljaju razvoj i unapređenje tehnologije varenja u oblastima niskogradnje, naftne industrije, železničkog saobraćaja, metalurgije, građevinastva, mašinogradnje. Zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i inovativnim rešenjima, koncern „Intersvar“ zauzima vodeću poziciju na tržištu Ruske Federacije u oblasti mašinogradnje.

Koncern „Tehnokabel“ – Jedan od najvećih proizvođača kablova i žica u Rusiji, osnovan daleke 1964., uspešno posluje na ruskom tržištu i dugi niz godina ostvaruje visok profit. U njemu je zaposleno oko 600 radnika, a količina metala koji se preradi za godinu dana iznosi oko 14 000 tona.

Koncern „Geofizika“ – Primarni cilj ovog preduzeća iz oblasti energetike je projektovanje, razvoj, proizvodnja i prodaja industrijske mehanizacije ruskim preduzećima i stranim kompanijama. U sklopu koncerna se nalaze i laboratorije za ispitivanje sirovina i livnice metala.

Holding „Tehnologija metala“ je uspostavio tesnu saradnju sa mnogobrojnim ruskim i međunarodnim kompanijama. Na taj način je sebi obezbedio izuzetne reference, koje predstavljaju dokaz stabilnog poslovanja i kvaliteta konačnog proizvoda.

Ponuda iz Rusije

Группа компаний «Технология Металлов» ищет партнеров в отраслях кабельного, электротехнического и металлургического производства и машиностроительства

Группа компаний «Технология Металлов» – производственно-промышленная группа, которая объединяет предприятия машиностроительного, кабельного, электротехнического и металлургического производства.

Группа компаний заинтересованa в установлении контакта с государственными и частными структурами в Сербии, которые занимаются вопросами строительства железных дорог, ремонта и техобслуживания нефтяных и газовых скважин.

о компании

Группа компаний «Технология Металлов» – производственно-промышленная группа, которая объединяет предприятия машиностроительного, кабельного, электротехнического и металлургического производства.

Мы развиваем наш бизнес, находя пути решения в модернизации производства, освоения новых разработок, усовершенствовании оказания услуг и качества производимой продукции.

Концерн «ТЕХНОКАБЕЛЬ» – Один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в северо-западном регионе России. Завод основан в 1964 году. Численность работников предприятия составляет 600 человек. Годовой объём переработки металлов — 14 000 тонн.

Концерн «ИНТЕРСВАР» – Занимается разработкой и созданием прорывных технологий и оборудования по сварке различных изделий, в том числе, используемых в нефтегазовом секторе, железнодорожном транспорте, металлургии, строительстве, машиностроении. Инновационные программы и постоянная модернизация производственных мощностей позволяют заводу быть сильным конкурентом среди ведущих мировых производителей тяжелого электросварочного оборудования.

Концерн «ГЕОФИЗИКА» – Основным направлением деятельности предприятия является проектирование, разработка, производство и поставка промышленной продукции для топливно-энергетического комплекса России, ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие основано в 1996 году.

company logo

ХОЛДИНГ «ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛА»

Ленинский проспект, д. 121/1, корп. 2
Москва
Московская область
Российская Федерация 119571

Тел: +7 495 7810616
Факс: +7 495 7810615

info@tmet.ru
www.tmet.ru