header-single

KRASNIJ KOTELJŠČIK, Taganrog

КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК, Таганрог

Ponuda iz Rusije

Taganroška fabrika za proizvodnju kotlova „Krasnij koteljščik“ traži partnere

Taganroška fabrika za proizvodnju kotlova „Krasnij koteljščik“ poziva na saradnju sve zaintereosvane kompanije na teritoriji Srbije.

o kompaniji

Taganroška fabrika za proizvodnju kotlova „Krasnij koteljščik“ (proizvodni kompleks „OAO EmAljans“, koji ulazi u sastav koncerna „Silovije Mašini“) je jedno od najvećih preduzeća iz oblasti elektromašinske industrije u Ruskoj Federaciji.

Svaka četvrta elektrana na teritoriji Rusije i članica ZND-a poseduje kotlove koji su proizvedeni u našim proizvodnim pogonima.

Spisak referentnih preduzeća, koja su kupila našu opremu, beleži stotine zadovoljnih klijenata.

Bogato radno iskustvo omogućava preduzeću da uspešno reši zadatke iz oblasti rekonstrukcije i modernizacije, instalacije i puštanja u rad, dijagnostike i tehničkog održavanja elektroenergetske opreme.

Oprema za elektroenergetsku industriju, koju smo instalirali na teritoriji Rusije, članica ZND-a i u drugim stranim zemljama, nagrađena je počasnim državnim nagradama.

„Krasnij koteljščik“ čini tim inženjera, kvalifikovanih radnika i stručnjaka iz oblasti organizacije i upravljanja proizvodnjom vrhunske elektroenergetske opreme.

Znanje, iskustvo i kompetencije taganroških proizvođača kotlova omogućavaju preduzeću da se uhvati u koštac sa komplikovanim zadacima, a svojim korisnicima da isporuči pouzdanu opremu sa dugim vekom trajanja.

company logo

TAGANROŠKA FABRIKA ZA PROIZVODNJU KOTLOVA KRASNIJ KOTELJŠČIK

Ul. Lenjina br. 220
Taganrog
Rostovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 8634 313601
Faks: +7 8634 316301

postmaster@tkz.su
www.tkz.su

Ponuda iz Rusije

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» приглашает к сотрудничеству

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных компаний на территории Сербии.

о компании

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»(основная производственная площадка ОАО «ЭМАльянс», входящего в состав энергомашиностроительного концерна ОАО «Силовые машины») — одно из крупнейших предприятий энергомашиностроительной отрасли страны. Каждая четвертая электростанция России, стран Содружества имеет котельное оборудование «Красного котельщика». Список довольных зарубежных и отечественных клиентов оборудования с маркой ТКЗ исчисляется сотнями.

Богатый опыт работы позволяет предприятию успешно решать задачи по реконструкции и модернизации, шеф-монтажу и шеф-наладке, диагностированию и сервисному обслуживанию энергетического оборудования любой технической сложности. Поставки энергетического оборудования в Россию, страны СНГ и за рубеж были отмечены правительственными наградами.

«Красный котельщик» — это уникальный коллектив инженеров, квалифицированных рабочих, специалистов в области организации и управления производством. Знания, опыт, квалификация таганрогских котлостроителей позволяют предприятию решать задачи любой сложности, а потребителям — получать надежное оборудование.

company logo

ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»

Ул. Ленина, д. 220
Таганрог
Ростовская область
Российская Федерация

Тел: +7 8634 313601
Факс: +7 8634 316301

postmaster@tkz.su
www.tkz.su