header-single

STANDARTNO.BY, Belorusija

STANDARTNO.BY, Беларусь

Ponuda iz Rusije

Stručni konsalting i sertifikacija za izvoz u EAEU

Grupa kompanija „Standart Kačestva“ se bavi sertifikacijom proizvoda za potrebe isporuke u zemlje EAEU.

Nudimo čitav spektar usluga u oblasti potvrđivanja usklađenosti robe, radova, usluga, sistema menadžmenta za EAEU.

Tela i laboratorije grupe kompanija su akreditovane za sledeće kategorije proizvoda:

  1. Industrijska oprema i elektrotehnika;
  2. Kućna elektronika i elektrotehnika;
  3. Dečije igračke i drugi proizvodi za decu i omladinu;
  4. Proizvodi lake industrije;
  5. Rezervni delovi i komponente za automobile.

Nudimo najpovoljnije tarife i minimalne rokove pružanja usluga. Pružamo besplatne konsultacije o svim pitanjima sertifikacije.

o kompaniji

„Standart Kačestva“ (srp. „Standard Kvaliteta“) je ekspert u oblasti sertifikacije za EAEU (Evroazijsku ekonomsku uniju). Ova kompanija nudi kompleksan pristup rešavanju pitanja potvrda o usklađenosti proizvoda, radova, usluga, sistema menadžmenta.

Specijalizacija kompanije je stručni konsalting i pružanje čitavog spektra usluga u oblasti sertifikacije proizvoda i dobijanja drugih dozvola i dokumentacije, neophodnih u EAEU, kao i razvoj, implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta u preduzećima.

Sopstveni organi za sertifikaciju i laboratorije

„Standart Kačestva“ je kompanija sa zaokruženim ciklusom. Tim stručnjaka za različite oblasti poslovanja je najveći u Republici Belorusiji, a u okviru kompanije postoje sopstveno sertifikaciono telo i laboratorija za ispitivanja. „Standart Kačestva“ poseduje iskustvo u radu sa svim privrednim granama.

Minimalni rokovi pružanja usluga sertifikacije

Klijentima se nude najkraći rokovi za dobijanje sertifikata o usklađenosti, deklaracija i tehničke dokumentacije – od 10 dana. Ovo je moguće zahvaljujući iskustvu stručnjaka i automatizaciji svih procesa.

Najbolja usluga za klijente i najbolja ponuda cena

Stručnjaci kompanije potpuno besplatno pružaju sve vrste konsultacija. Sve narudžbine se izvršavaju po principu „ključ u ruke“, a pri tome se uzimaju u obzir sve želje klijenata, da bi rešenje bilo maksimalno ekonomski efikasno i povoljno.

Reputacija i profesionalan savremen pristup

Tokom svih godina poslovanja kompanija „Standart Kačestva“ je sarađivala sa više od 9000 kompanija iz EAEU. Stotine njih preporučuju je kao pouzdanog partnera u svojim pismima zahvalnosti. Automatizacija poslovnih procesa se smatra jednom od najnaprednijih u zemlji, o čemu su više puta pisali beloruski mediji, uključujući državne.

 

Ponuda iz Rusije

Профессиональный консалтинг и сертификация в ЕАЭС

Группа компаний «Стандарт Качества» – сертификация продукции для поставок в ЕАЭС.

Оказываем весь спектр услуг в сфере подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, систем менеджмента в ЕАЭС.

Органы и лаборатории группы компаний аккредитованы на следующие категории продукции:

  1. Промышленное оборудование и электротехника;
  2. Бытовая электроника и электротехника;
  3. Детские игрушки и другая продукция для детей и подростков;
  4. Изделия легкой промышленности;
  5. Автозапчасти и компоненты.

о компании

«Стандарт Качества» — ваш личный эксперт в сфере сертификации в ЕАЭС. Компания предлагает комплексный подход в решении вопросов подтверждения соответствия продукции, работ, услуг, систем менеджмента.

Специализация группы компаний «Стандарт Качества» — профессиональный консалтинг и выполнение полного комплекса работ в области сертификации продукции и получении других разрешительных документов ЕАЭС, а также разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента на предприятиях.

Собственные органы сертификации и лаборатории

Мы являемся компанией полного цикла. Имеем самый большой в Республике Беларусь штат отраслевых специалистов, собственный орган по сертификации и испытательную лабораторию. У нас есть опыт работы во всех отраслях.

Минимальные сроки оказания услуг по сертификации

Мы предлагаем своим клиентам самые короткие сроки получения сертификатов соответствия, деклараций и технической документации — от 10 дней. Это стало возможным благодаря опыту специалистов и автоматизации всех процессов.

Лучший сервис для клиентов и лучшие предложения цены

Наши специалисты консультируют по всем вопросам совершенно бесплатно. Все заказы выполняются под ключ, при этом учитываются все пожелания клиента, чтобы решение было экономически максимально эффективным и выгодным.

Репутация и профессиональный современный подход

За годы работы нашими клиентами стали более 9000 компаний из ЕАЭС, сотни из которых рекомендуют нас в своих благодарственных письмах. Автоматизация всех бизнес-процессов считается одной из самых продвинутых в стране, об этом неоднократно писали белорусские СМИ, в том числе и государственные.