header-single

SIAM, Tomsk

СИАМ, Томск

Ponuda iz Rusije

Kompanija „SIAM“ traži partnere na teritoriji Zapadnog Balkana

Kompanija „SIAM“ se bavi proizvodnjom opreme za ispitivanje naftnih bušotina, pružanjem usluga istraživanja u oblasti naftne i petrohemijske industrije i interpretacijom dobijenih podataka, uslugama hemizacije tehnoloških procesa eksploatacije i transporta nafte, inženjerskim uslugama analize, optimizacije i projektovanja nalazišta. Kompanija „SIAM“ traži pouzdane partnere na teritoriji zemalja Zapadnog Balkana.

o kompaniji

Kompanija „SIAM“ predstavlja grupu preduzeća koja posluju u oblasti istraživanja naftnih bušotina i ispitivanja nalazišta nafte. Osnovni vid delatnosti kompanije „SIAM“ je proizvodnja opreme za ispitivanje naftnih bušotina, pružanje usluga istraživanja u oblasti naftne i petrohemijske industrije i interpretacija dobijenih podataka, usluge hemizacije tehnoloških procesa eksploatacije i transporta nafte, inženjerske usluge analize, optimizacije i projektovanja nalazišta. Kompanija „SIAM“, takođe, pruža usluge u oblasti energetike – dijagnostika energetske visokonaponske opreme i detektovanje neispravnosti kablovskih mreža.

Kompanija „SIAM“ posluje u oblasti energetike od 1990. godine i zauzima vodeću poziciju na tržištu opreme i usluga za detaljno ispitivanje bušotina.

„SIAM“ čini sastavni deo grupe kompanija „Integra“ koja se sa punim pravom smatra za jednu od vodećih kompanija za pružanje podrške naftnoj industiji na teritoriji Rusije i članica ZND-a.

Glavni faktori uspeha kompanije „SIAM“ su
• Napredne tehnologije HIB (Hidrodinamičkog merenja i ispitivanja bušotina)
• Orijentisanost na klijenta i programe za poboljšanje kvaliteta
• Investiranje u nove tehnologije i naučna istraživanja
• Privlačenje visokokvalifikovanih stručnjaka
• Širenje regionalne mreže ogranaka

company logo

SIAM

Ul. Oktjabrskaja br. 10a
634003 Tomsk
Tomska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 3822 900008
Faks: +7 3822 652154

siamoil@siamoil.ru
www.siamoil.ru

Ponuda iz Rusije

Компания «СИАМ» ищет партнеров на территории Западных Балкан

Направления деятельности Компаниш «СИАМ» – производство оборудования для исследования скважин, оказание сервисных услуг по проведению исследований нефтегазодобывающих скважин и интерпретации исследовательских данных, услуги по химизации технологических процессов добычи и транспортировки нефти, инжиниринговые услуги по анализу, оптимизации и проектировании разработки месторождений. Компания «СИАМ» ищет надежных партнеров на территории стран Западных Балкан.

о компании

Компания «СИАМ» – это холдинг предприятий, работающих в области исследований скважин и разработки месторождений. Направления деятельности – производство оборудования для исследования скважин, оказание сервисных услуг по проведению исследований нефтегазодобывающих скважин и интерпретации исследовательских данных, услуги по химизации технологических процессов добычи и транспортировки нефти, инжиниринговые услуги по анализу, оптимизации и проектировании разработки месторождений. Также Компания предоставляет сервисные услуги в энергетической отрасли – диагностику силового высоковольтного оборудования и поиск неисправностей кабельных линий.

Компания «СИАМ» работает на рынке с 1990г., достигнув лидирующих позиций на рынке оборудования и услуг для гидродинамических и геолого-промысловых исследований скважин.
Компания входит в структуру группы компаний «Интегра», которая по праву считается ведущей интегрированной нефтесервисной компанией в России и странах СНГ.

Основные факторы успеха компании «СИАМ»
• идеология комплексного подхода к организации ГДИС;
• клиентоориентированность и программы повышения качества;
• инвестиции в новые технологии и научные разработки;
• привлечение персонала высокой квалификации;
• развитие региональной сети филиалов.

company logo

СИАМ

Ул. Октябрьская, д.10а
Томск
Томская область
Российская Федерация 634003

Тел: +7 3822 900008
Факс: +7 3822 652154

siamoil@siamoil.ru
www.siamoil.ru