header-single

RUSALOKS, Moskva

РУСАЛОКС, Москва

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Rusaloks“ traži partnere

„Rusaloks“ je preduzeće za masovnu proizvodnju tоplovodnih elemenata na osnovu jedinstvene tehnologije oksidacije aluminijuma. Kompanija traži pouzdane partnere na teritoriji Srbije radi uspostavljanja saradnje i plasiranja svojih proizvoda.

o kompaniji

Kompanija „Rusaloks“ je rusko preduzeće osnovano decembra 2010. godine sa ciljem uspostavljanja masovne proizvodnje tоplovodnih elemenata na osnovu jedinstvene tehnologije oksidacije aluminijuma.

U avgustu 2011. godine kompanija je zaključila dugogodišnju saradnju sa kompanijom „Vladimirsko proizvodno udruženje „Točmaš“ (ulazi u sastav „Rosatom“) o rentiranju njihovih proizvodnih pogona i kancelarijskih prostorija koji se nаlaze u gradu Vladimiru, kao i opreme za proizvodnju štampanih ploča. Kompanija je od septembra započela proizvodnju i plasman štampanih ploča na rentiranoj opremi.

Postojeća proizvodna linija sa godišnjim proizvodnim kapacitetima iznosi 1,5 miliona komada u gradu Vladimiru.
Rast prodaje u I kvartalu 2015. godine je uvećan za 3 puta u odnosu na pokazatelje iz istog perioda 2014. godine. Probna prodaja u inostranstvo je sprovedena krajem 2014. godine.

company logo

RUSALOKS DOO

1. Ulica Jamskog polja 9/13 (lok. 304)
125124 Moskva
Ruska Federacija

Tel: +7 499 5770065
Faks: +7 4922 430099

info@rusalox.ru
sale@rusalox.ru
www.rusalox.ru

Ponuda iz Rusije

ООО «РУСАЛОКС» ищет партнеров

ООО «РУСАЛОКС» — это предприятие учрежденное с целью организации в России массового производства теплоотводящих элементов на основе уникальной технологии оксидирования алюминия. ООО «РУСАЛОКС» ищет надежных партнеров на территории Сербии.

о компании

ООО «РУСАЛОКС» — это российскоe предприятие, учрежденное в декабре 2010 года, с целью организации в России массового производства теплоотводящих элементов на основе уникальной технологии оксидирования алюминия.

В августе 2011 года компания заключила долгосрочные договоры с ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (входит в состав ГК «Росатом») на аренду производственных и офисных площадей, расположенных в г. Владимир, а также оборудования участка производства печатных плат. С сентября компания приступила к производству и реализации печатных плат на арендуемом оборудовании.

Существующая производственная линия с годовой мощностью 1,5 млн. кв. дм. во Владимире.
Рост продаж в 1 квартале 2015 года в 3 раза относительно того же периода в 2014. Тестовые экспортные продажи осуществлены в конце 2014 года.

company logo

ООО РУСАЛОКС

1-я улица Ямского поля, д. 9/13, офис 304
Москва
Российская Федерация 125124

Тел: +7 499 5770065
Факс: +7 4922 430099

info@rusalox.ru
sale@rusalox.ru
www.rusalox.ru