header-single

RUS-AGRO, Odeskoje

РУСЬ-АГРО, Одесское

Ponuda iz Rusije

Kompanija “Rus-Agro” želi da plasira poljoprivredne proizvode na tržište Zapadnog Balkana

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Rus-Agro“ se bavi uzgojem i preradom zrnastih kultura i mahunarki, proizvodnjom krupice, kao i prodajom pomenutih proizvoda. Kompanija “Rus-Agro” posluje na ruskom i inostranim tržištima, a svoje poljoprivredne proizvode želi da plasira i na tržište Zapadnog Balkana, za šta traži partnere i distributere.

o kompaniji

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Rus-Agro“ je osnovano 2013. godine na području Omske oblasti. Osnovni vid delatnosti ovog preduzeća je uzgoj i prerada zrnastih kultura i mahunarki, proizvodnja krupice, kao i prodaja pomenutih proizvoda.

Preduzeće „Rus-Agro“ se jedino u Sibiru bavi uzgojem i preradom krupnika i posluje ne samo na domaćem, nego i na stranim tržištima.

Preduzeće “Rus-Agro” je 2014. godine zauzelo prvo mesto na konkursu „Najbolji izvoznik Omske oblasti za 2014. godinu“ u kategoriji „Izvoz prehrambenih i (ili) poljoprivrednih proizvoda“.

Naši proizvodi:
• Zrnaste kulture: ječam, pšenica, krupnik, uljana repica
• Krupica
• Semena
• Mahunarke

Ponuda iz Rusije

«Русь-Агро» желает реализовать свою сельскохозяйственную продукцию на рынке Западного Балкана

Основными направлениями деятельности компании «Русь-Агро» является выращивание и переработка зерновых и зернобобовых культур, производство круп, а также их продажа. Компания работает не только на российском, но и на внешних рынках. «Русь-Агро» желает реализовать свою сельскохозяйственную продукцию на рынке Западного Балкана, и ищет партнеров и дистрибьюторов для осуществления этой цели.

о компании

Компания «Русь-Агро» была основана на территории Омской области в 2013 году. Основными направлениями деятельности компании является выращивание и переработка зерновых и зернобобовых культур, производство круп, а также их продажа.

ООО «Русь-Агро» является единственной компанией в Сибири, которая занимается выращиванием и переработкой полбы. Мы работаем не только на внутреннем, но и на внешних рынках. В 2014 году компания «Русь-Агро» заняла первое место в конкурсе «Лучший экспортер Омской области – 2014» в номинации экспорт пищевой и (или) сельскохозяйственной продукции.

Наша продукция:
• Зерно: ячмень, пшеница, полба (зерно), рапс;
• Крупы
• Семена;
• Бобовые.

company logo

ООО РУСЬ-АГРО

Ул. Проектная, д. 2
Одесское
Омская область
Российская Федерация 646860

Тел: +7 965 8773377

topeha-r@mail.ru
www.rus-agro.org