header-single

POLIKOMPOZIT, Pskov

ПОЛИКОМПОЗИТ, Псков

Ponuda iz Rusije

„Polikompozit“ poziva na saradnju preduzeća koja se bave distribucijom građevinskog materijala

„Polikompozit“, preduzeće specijalizovano za proizvodnju kompozitne armature od raznih tipova vlakana, penastog betona (betona sa porama) i konstrukcija od kompozitnih profila, poziva na saradnju potencijalne predstavnike i distributere građevinskog materijala radi plasmana svojih proizvoda.

Naša kompanija je spremna da svojim partnerima pruži:
• Podršku u domenu marketinga
• Tehničku podršku
• Podršku našeg projektnog biroa
• Stručne konsultacije
• Isporuku

Kontakt osoba:
Jevgenij Anatoljevič Tumašenko, rukovodilac odeljenja za marketing
Tel: +7 8112 292180
e.tumashenko@polycompozit.com

o kompaniji

Kompanija „Polikompozit“ je preduzeće specijalizovano za proizvodnju kompozitne armature od raznih tipova vlakana, penastog betona (betona sa porama) i konstrukcija od kompozitnih profila.

Naš cilj je kreiranje tehnološki naprednog građevinskog materijala koji doprinosi efikasnijoj i bržoj izgradnji objekata.

Upotreba savremenih materijala u oblasti građevinarstva pruža mogućnost da se znatno smanje troškovi i uštedi na vremenu prilikom izgradnje, renoviranja ili rekonstrukcije objekata infrastrukture.

Naša kompanija je spremna da svojim partnerima pruži:
Podršku u domenu marketinga – Sa prvom isporukom možemo dostaviti i celokupan reklamni materijal (uzorci, katalozi, brošure)

Tehničku podršku – Naša kompanija poseduje sopstvenu laboratoriju za kontrolu kvaliteta i finalnih proizvoda

Podršku našeg projektnog biroa – Naši konstruktori uvek stoje na raspolaganju, ukoliko su Vam potrebna tehnička rešenja ili proračuni za Vaše klijente

Stručne konsultacije – Mi uvek možemo dati koristan savet i stručnu podršku Vašim zaposlenima ukoliko postoje neka pitanja koja se odnose na naše proizvode

Isporuka – Ukoliko se poruči određena količina proizvoda, kompanija „Polikompozit“ može preuzeti na sebe deo troškova prevoza proizvoda do kupca

company logo

POLIKOMPOZIT DOO

Ul. Novatorov br. 3
180000 Pskov
Pskovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 8112 292189

office@polycompozit.com
www.polycompozit.com

Ponuda iz Rusije

Компания «ПолиКомпозит» приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов строительного материала

«ПолиКомпозит» – предприятие, специализирующееся на производстве композитной арматуры из различных видов волокон, ячеистого бетона различной плотности, конструкций из композитных профилей, приглашает к сотрудничеству представителей и дилеров для продвижения продукции.

Наша компания готова предоставить нашим партнерам:
• Маркетинговую поддержку
• Техническую поддержку
• Конструкторскую поддержку
• Консультацию персонала
• Доставку

Контактное лицо:
Тумашенко Евгений Анатольевич, руководитель отдела маркетинга и рекламы
Тел: +7 (8112) 292180
Электронная почта: e.tumashenko@polycompozit.com

о компании

Компания «ПолиКомпозит» – предприятие, специализирующееся на производстве композитной арматуры из различных видов волокон, ячеистого бетона различной плотности, а также конструкций из композитных профилей.

Наша цель – создание продвинутых строительных материалов и технологий, позволяющих оптимизировать строительные процессы.

Применение инновационных материалов дает возможность получать значительные экономические выгоды при возведении и реконструкции объектов инфраструктуры. Снижается стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и монтажа.

Наша компания готова предоставить нашим партнерам:
Маркетинговую поддержку. С первой поставкой продукции мы готовы предоставить весь необходимый маркетинговый материал (стенды, образцы, буклеты и .т.д.)

Техническую поддержку. Наша компания имеет свою сертифицированную лабораторию, что обеспечивает постоянный контроль качества сырья и готовой продукции компании

Конструкторскую поддержку. Наши конструкторы всегда готовы предоставить технические решения или произвести расчеты с использованием наших материалов в конструкциях и строениях Ваших клиентов

Консультацию персонала. Мы всегда готовы проконсультировать персонал Вашей компании в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с нашей продукцией

Доставку. При определенных объемах компания «ПолиКомпозит» может взять на себя часть расходов на транспортировку нашей продукции до заказчика

company logo

ООО «ПОЛИКОМПОЗИТ»

Ул. Новаторов, д. 3
Псков
Псковская область
Российская Федерация 180000

Тел: +7 8112 292189

office@polycompozit.com
www.polycompozit.com