header-single

NPP Obuhovska proizvodna kompanija, Nižnji Novgorod

НПК Обуховская промышленная компания, Нижний Новгород

Ponuda iz Rusije

Oprema za rudarsku i građevinsku industriju

„OOO NPP Obuhovska proizvodna kompanija“ (prim. prev. NPP – naučno-proizvodno preduzeće) projektuje i proizvodi opremu za rudarsku industriju, sa posebnim osvrtom na opremu za proizvodnju građevinskih materijala u svrhu izgradnje objekata i puteva.
Preduzeće traži pouzdane partnere iz oblasti građevinarstva, rudarstva ili distributere industrijske opreme na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore.

o kompaniji

„NPP Obuhovska proizvodna kompanija“ (prim. prev. NPP – naučno-proizvodno preduzeće) projektuje i proizvodi opremu za rudarsku industriju, sa posebnim osvrtom na opremu za proizvodnju građevinskih materijala u svrhu izgradnje objekata i puteva.

Proizvodni program sadrži tehnološke linije za preradu armiranog betona velikih gabarita, prenosne sisteme za drobljenje i sortiranje kamena uz pomoć kojih se dobija šljunak u obliku kockica, univerzalnu drobilicu tipa „DIM 800K“, drobilicu za reciklažu betona i armiranog betona „MPR-150“, opremu za eksploataciju nafte – armatura za hermetizaciju ušća naftne bušotine, kontrolu i regulaciju rada bušotine itd.

Ponuda iz Rusije

Oборудованиe для горнодобывающей промышленности

ООО «Научно-производственное предприятие Обуховская промышленная компания» проектирует и производит оборудование для горнодобывающей промышленности, дорожной и строительной отраслей.
Предприятие ищет надежных партнеров в строительной или горнодобывающей отрасли на территории Республики Сербия и Республики Черногория.

о компании

ООО «Научно-производственное предприятие Обуховская промышленная компания» проектирует и производит оборудование для горнодобывающей промышленности, дорожной и строительной отраслей:
• технологические линии для переработки крупногабаритного железобетона;
• передвижные дробильно-сортировочные комплексы для получения кубовидного щебня;
• универсальную дробилку ударного типа ДИМ 800К;
• дробильную машину для рециклинга бетона и железобетона МПР-150;
• нефтепромысловое оборудование для эксплуатации скважин – устьевую фонтанную арматуру.

company logo

ООО НПК ОБУХОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

Ул. Челюскинцев, д. 16
Нижний Новгород
Нижегородская область
Российская Федерация 603043

Тел: +7 831 95061, 2955060

drobzavod@mail.ru
www.dromash.ru