header-single

NOVI DOM, Iževsk

НОВЫЙ ДОМ, Ижевск

Ponuda iz Rusije

Materijali za bojenje, zaštitu i obradu svih vrsta površina

Kompanija „Novi dom“ proizvodi boje i lakove marke „Paliž“ (Palizh®) od 1998. godine i jedna je od najvećih proizvođača u svom regionu. Proizvodni program je raznovrstan i obuhvata paste za toniranje, dekorativne farbe, emajl, vododisperzivne boje, smese za obradu, dekoraciju i zaštitu drvenarije, itd. Kompanija pruža usluge bojenja materijala i pomoći pri izboru boje. „Novi dom“ stabilno posluje na ruskom tržištu i tržištu Zajednice nezavisnih država, a visok kvalitet proizvodnje postiže zahvaljujući korišćenju najboljih sirovina ruskog i stranog porekla, kvalifikovanim stručnjacima, naprednim tehnologijama i savremenoj opremi.

„Novi dom“ traži potencijalne partnere u Srbiji i Crnoj Gori, i to među kompanijama koje uvoze boje i lakove i kompanijama koje se bave trgovinom boja i lakova.

o kompaniji

Kompanija „Novi dom“ je lider u proizvodnji boja i lakova na teritoriji Rusije. Preduzeće je započelo proizvodnju boja i emajla 1998. godine u Iževsku. Tada je u kompaniji bilo zaposleno svega 10 radnika. Danas je „Novi dom“ savremena kompanija sa sopstvenim proizvodnim pogonom, skladišnim prostorom, laboratorijom evropskog ranga, savremenim priborom za merenje boja, razvijenim sistemom transporta i logistike. Kolektiv preduzeća danas broji više od 300 ljudi.

Kompanija je specijalizovana u oblasti proizvodnje boja i potrošačima nudi više od sto proizvoda marki „Paliž“ (Palizh®), „GOL!“ i „Drevesnaja kosmetika“. Višegodišnje iskustvo u proizvodnji pasta za toniranje i pružanju usluga bojenja različitih materijala omogućilo je kompaniji da dobije status eksperta u stvaranju boja, kako na tržištu boja i lakova, tako i u drugim oblastima. Danas „Novi dom“ proizvodi sve vrste pigmentnih koncentrata i sistema za toniranje za praktično sve privredne grane. Stručnjaci kompanije „Novi dom“ pružaju klijentima tehničku podršku, savetovanje i pomoć prilikom odabira materijala za bojenje i njihovе primene.

Proizvodni program obuhvata materijale za bojenje i obradu svih vrsta površina: drvo, beton, metal i dr. Zahvaljujući korišćenju sirovina vodećih svetskih proizvođača, proizvodnji na vrhunskoj opremi i pod kontrolom visokokvalifikovanih stručnjaka, svi proizvodi poseduju obavezne sertifikate o usaglašenosti, sertifikate kvaliteta i higijenske sertifikate.

Na teritoriji Ruske Federacije preduzeće „Novi dom“ je zvanični predstavnik proizvoda i usluga kompanije „HERO Europe S.r.l.“ – svetskog proizvođača opreme za nijansiranje. Preduzeće je i zvanični distributer kompanije „Polimer“ (grupacija „VitaHim“), koja se bavi proizvodnjom pasta za primenu u industriji.

Rad preduzeća se odvija u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom prema GOST ISO 9001 standardu, zahvaljujući čemu se potrošačima garantuje isporuka proizvoda stabilnog kvaliteta i pružanje usluga u dogovorenom roku.

Kompanija „Novi dom“ se neprestano razvija i raste. Proizvodi preduzeća se isporučuju na teritoriji cele Rusije i zemalja u okruženju, kao i u inostranstvo.

Ponuda iz Rusije

Широкий ассортимент лакокрасочных материалов

Компания «Новый дом» производит лакокрасочные материалы «ПалИж (Palizh)» с 1998 года. Сегодня предприятие является одним из лидеров своей отрасли в Удмуртии. Широкий ассортимент продуктов включает в себя: пигментные пасты, колеровочные системы, декоративные краски, эмаль, водно-дисперсионные краски, составы для защиты и декорирования древесины, инструменты для создания цвета. «Новый дом» успешно работает на рынках России и стран СНГ. Превосходное качество продукции обеспечивается благодаря использованию лучшего отечественного и зарубежного сырьа, квалифицированным специалистам, передовым техонолгиям и современному оборудованию.

«Новый дом» ищет партнеров в Сербии и Черногории среди компаний, занимающихся дистрибуцией и торговлей лакокрасочными материалами.

о компании

Компания «Новый дом» является одним из крупнейших предприятий России по производству лакокрасочных материалов. История предприятия началась в 1998 году в г. Ижевске с открытия производства красок и эмалей с 10 рабочими местами. Сегодня это современное технологичное предприятие с собственными производственными и складскими площадями, лабораторией европейского уровня, с новейшим цветоизмерительным оборудованием, развитой системой транспортной логистики. Штат сотрудников компании составляет более 300 человек.

Компания «Новый дом» специализируется в области создания цвета, и предлагает рынку более 100 наименований товаров торговых марок «ПалИж (Palizh)», «ГОЛ!», «Древесная косметика». Многолетний опыт в производстве колеровочных паст и предоставлению комплексных услуг по окрашиванию различных материалов позволил компании завоевать статус эксперта в создании цвета как на рынке лакокрасочных материалов, так и в других областях. На сегодняшний день предприятие выпускает все виды пигментных концентратов и колеровочные системы практически для любых областей бизнеса. Специалисты компании «Новый дом» осуществляют полную сервисную поддержку клиентов — оказывают помощь в подборе материалов для окрашивания и их внедрении на производстве.

Ассортимент выпускаемой продукции также включает в себя системы покрытий для всех видов поверхностей — дерево, бетон, металл и др. Вся продукция производится на лучшем оборудовании из сырья ведущих мировых лидеров, под контролем высококвалифицированных специалистов. Все выпускаемые материалы имеют обязательные сертификаты соответствия, паспорта качества продукции, гигиенические сертификаты.

ООО «Новый дом» является официальным представителем продукции и услуг и сервисным партнером мирового производителя колеровочного оборудования – компании «HERO Europe S.r.l.» на территории Российской Федерации. «Новый дом» также является официальным дилером компании по пастам промышленного назначения «Полимер» – Группа компаний «ВитаХим».

Работа предприятия осуществляется по системе менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ИСО 9001, что гарантирует потребителям оперативное получение продукции и услуг стабильного качества в полном объеме.

Предприятие постоянно растет и развивается. В настоящее время компания осуществляет поставки продукции по всей России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

company logo

НОВЫЙ ДОМ

Ул. Салютовская, 31
Ижевск
Удмуртская Республика
Российская Федерация 426053

Тел./Факс:+7 3412 464700

info@palizh.ru
www.palizh.ru