header-single

NEVSKA PALITRA, Sankt Peterburg

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, Санкт-Петербург

Ponuda iz Rusije

Fabrika slikarskih boja „Nevska palitra“ traži distributera

Naš potencijalni partner bi trebalo da bude specijalizovana kompanija koja se bavi distribucijom i prodajom pribora i materijala za slikarstvo i primenjenu umetnost i koja ima veliku bazu klijenata i iskustvo u uvozu ovakvog tipa robe.
Nadamo se produktivnoj, dugoročnoj i plodonosnoj saradnji!

o kompaniji

Fabrika slikarskih boja „Nevska palitra“ (rus. Невская палитра – srb. Nevska paleta) već tokom 80 godina izrađuje proizvode najvišeg stepena kvaliteta koji su namenjeni profesionalnim slikarima i ljubiteljima umetnosti.

Preduzeće je osnovano 1934. godine na temeljima male fabrike boja i lakova koju je 1900. godine podigao engleski tehnolog Julius Fridlender na obali Crne rečice (rus. Черная речка), pritoke reke Neve.

Fabrika sa ponosom predstavlja nekoliko linija proizvoda: vodene boje, uljane boje, tempere, akrilne boje, gvaš boje i roba za primenjenu umetnost i dekoraciju enterijera.

Na njihovim proizvodima je uvek prisutan logo ove fabrike – crvena paleta.

Materijali „Nevske palitre“ se koriste za restauraciju Ermitaža, Državnog ruskog muzeja, Tretjakovske galerije, oslikavanje hrama Hrista Spasitelja, hrama Vasilija Blaženog, Kremlja i mnogih drugih spomenika arhitekture.
Verni potrošači ove fabrike su majstori jedinstvenih narodnih zanata, domaće radinosti i veliki broj majstora ikonopisnih radionica i crkava.

Fabrika aktivno učestvuje u društvenoj sferi i podržava profesionalno slikarsko obrazovanje, dečije stvaralaštvo i manifestacije koje za cilj imaju razvoj i promociju umetnosti.

Proizvodi brenda „Nevska Palitra“ se izvoze u Evropu, SAD i niz drugih zemalja.

company logo

NEVSKA PALITRA AD

Ul. Serdoboljska br. 68
197342 Sankt Peterburg
Ruska Federacija

Tel: +7 812 3371143

export@artpaints.ru
www.nevskayapalitra.ru

Ponuda iz Rusije

Завод художественных красок «Невская палитра» ищет дистрибьюторов

Потенциальный партнер «Невской палитры» – это специализированная оптово-розничная компания, занимающаяся дистрибуцией и продажей художественных материалов для живописи и художественно-декоративных работ, имеющая широкую клиентскую базу и опыт импорта товаров.
Мы рассчитываем на продуктивное, долгосрочное и взаимовыгодное деловое сотрудничество!

о компании

Завод художественных красок «Невская палитра» на протяжении 80 лет выпускает продукцию высшего качества для профессиональных художников и любителей творчества.

Предприятие основано в 1934 году на базе небольшого лакокрасочного завода, построенного в 1900 году английским технологом Юлиусом Фридлендером на набережной Черной речки.

Компания представляет несколько линеек продукции: акварель, масло, темпера, акрил, гуашь, товары для декоративно-прикладного искусства.

На продукции завода всегда присутствует фирменный знак «Завода художественных красок» – красная палитра.

Материалы «Невской палитры» используются для реставрационных работ в Эрмитаже, Государственном русском музее, Третьяковской галерее, росписей храма Христа Спасителя, собора Василия Блаженного, Большого Кремлевского дворца и многих других памятников архитектуры.
Неизменными потребителями продукции завода являются мастера уникальных народных промыслов — Палеха, Мстеры, Холуя, Жостова, Павлова Посада, множества иконописных мастерских и церквей.
Завод активно участвует в общественной жизни, поддерживает профессиональное художественное образование, детское творчество и мероприятия, направленные на развитие искусства.

Продукция бренда «Невская палитра» экспортируется в Европу, США и ряд других стран.

company logo

Завод художественных красок «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА»

Ул. Сердобольская, д. 68
Санкт-Петербург
Российская Федерация 197342

Тел: +7 812 3371143

export@artpaints.ru
www.nevskayapalitra.ru