header-single

NEKK, Čeljabinsk

НЕКК, Челябинск

Ponuda iz Rusije

Holding „NEKK“ želi da uspostavi saradnju sa srpskim preduzećima

Holding „NEKK“, koji se bavi preradom sirovina bakra i hemijskom proizvodnjom soli bakra, nudi svoje proizvode preduzećima na teritoriji država Zapadnog Balkana.

o kompaniji

„OAO NEKK“ je vertikalno organizovani holding koji posluje u sferi hemijske industrije i metalurgije.
Prioritetan vid delatnosti centralne kompanije holdinga „NEKK“ je proizvodnja visokokvalitetnih komponenata koje se dobijaju preradom sirovina bakra.

Holding „NEKK“ poseduje pravo na najsavremenije tehnologije koje se primenjuju u procesima prerade sirovina bakra i hemijske proizvodnje soli bakra. Stručnjaci holdinga „NEKK“ su u specijalizovanim laboratorijama razvili i usavršili mnoge od ovih tehnologija koje sa pravom možemo nazvati inovativnim i naprednim ne samo na teritoriji Uralskog regiona, već i čitave Ruske Federacije.

company logo

NEKK AD

Ul. Montažnjikov br. 3a
Čeljabinsk
Čeljabinska oblast
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 351 7298497

info@nekk.ru
www.nekk.ru

Ponuda iz Rusije

Промышленная группа «НЕКК» желает сотрудничества с предприятиями Республики Сербия

Промышленная группа «НЕКК», развивающая деятельность в сфере химического и металлургического производства, предлагает свою продукцию предприятиям на территории стран Западных Балкан.

о компании

Промышленная группа «НЕКК» – это вертикально интегрированный холдинг, развивающий деятельность в сфере химического и металлургического производства.

Приоритетное направление деятельности головной компании ОАО «НЕКК» – это производство высококачественных продуктов переработки медного сырья.

Промышленная группа «НЕКК» располагает самыми современными технологиями металлургической переработки медного сырья и химического производства солей меди, большинство из которых усовершенствованы специалистами компании и являются инновационными как для Уральского региона, так и для России в целом.

company logo

ОАО «НЕКК»

Ул. Монтажников, д. 3/а
Челябинск
Челябинская область
Российская Федерация

Тел/факс: +7 351 7298497

info@nekk.ru
www.nekk.ru