header-single

MyAsterisk, Toljati

MyAsterisk, Тольятти

Ponuda iz Rusije

Kompanija “MyAsterisk” nudi potencijalnim partnerima sistem IP telefonije

Kompanija “MyAsterisk” nudi sistem IP telefonije koji se bazira na telekomunikacionim tehnologijama „Callbox“ potencijalnim partnerima na teritoriji Republike Srbije.
Naše usluge mogu koristiti preduzeća koja se bave sledećim delatnostima: Trgovina na malo; Internet-prodavnice; Telekomunikacije; Konsalting; IT kompanije; Auto-saloni; Naučno-proizvodna preduzeća; Reklamne agencije; Investicioni fondovi; Osiguravajuća društva; Internet-portali; Mediji; Nekretnine; Građevinarstvo; Neprofitne organizacije i javna društva; Trgovina na veliko i distribucija; Proizvodnja i teška industrija; Izdavačke kuće; Uslužne delatnosti, i dr.

o kompaniji

„MyAsterisk“ je mlada kompanija koja se neprestano razvija i koja se više od 5 godina specijalizuje za razvoj, proizvodnju i implementaciju rešenja korporativne IP telefonije, baziranoj na telekomunikacionim tehnologijama pod nazivom „Callbox“.

Kolektiv ove kompanije broji u svojim redovima visokokvalifikovane stručnjake za rad sa klijentima, programere, administratore sistema Asterisk i menadžere projekata. Kancelarije i predstavništva kompanije „My Asterisk“ se nalaze u Moskvi, Toljatiju i Samari, a u ostalim gradovima Rusije i ZND-a posluju naši pouzdani partneri i agenti.

MyAsterisk Team – pobednički tim stručnjaka koji ulaže sve svoje napore i iskustvo u realizaciju uspešnih projekata koji se baziraju na telekomunikacionim tehnologijama „Callbox“!

Hiljade klijenata iz Rusije i ZND-a su se, u toku našeg dosadašnjeg poslovanja, odlučile upravo za projekat „My Asterisk“, povezavši na taj način više od 3.000 svojih kancelarija i priključivši više od 100.000 korisnika među kojima su i predstavnici sledećih delatnosti:
Trgovina na malo; Internet-prodavnice; Telekomunikacije; Konsalting; IT kompanije; Auto-saloni; Naučno-proizvodna preduzeća; Reklamne agencije; Investicioni fondovi; Osiguravajuća društva; Internet-portali; Mediji; Nekretnine; Građevinarstvo; Neprofitne organizacije i javna društva; Trgovina na veliko i distribucija; Proizvodnja i teška industrija; Izdavačke kuće; Uslužne delatnosti.

company logo

MyAsterisk

Tehnopark „Žiguljovskaja dolina“
Ul. Južnoe šose 161
Toljati
Samarska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 499 7031413

welcome@myasterisk.ru
www.myasterisk.ru

Ponuda iz Rusije

Компания «MyAsterisk» предлагает систему IP – телефонии

Темы:

Компания «MyAsterisk» предлагает систему IP – телефонии на базе телекоммуникационной платформы Callbox потенциальным партнерам на территории Республики Сербия.
Нашим партнерам могут стать представители следующих отраслей: Розничная торговля; Интернет-магазины; Телекоммуникации; Консалтинг; IT-компании; Автосалоны; Научно-производственные компании; Рекламные агентства; Инвестиционные фонды; Страховые компании; Интернет-порталы; СМИ, Web-студии; Недвижимость; Строительство; Некоммерческие и общественные организации; Оптовая торговля и дистрибуция; Производство и тяжелая промышленность; Издательские дома; Сфера услуг и др.

о компании

«MyAsterisk»— динамично развивающаяся компания, более 5 лет специализирующаяся в области разработки, производства и внедрения решений корпоративной IP-телефонии на базе телекоммуникационной платформы Callbox.

В коллектив компании входят высококвалифицированные специалисты по работе с клиентами, программисты, администраторы «Asterisk», менеджеры проектов. Офисы и представительства компании находятся в Москве, Тольятти, Самаре. Во многих городах России и СНГ активно работают партнеры и представители компании.

MyAsterisk Team — это команда профессионалов, которая вкладывает весь опыт и силы в реализацию успешных проектов на базе телекоммуникационной платформы Callbox.

За 5 лет тысячи клиентов и партнеров из России и СНГ выбрали именно услуги «MyAsterisk», объединив, таким образом, более 3000 офисов, подключив более 100 000 абонентов, среди которых представители следующих отраслей:
Розничная торговля; Интернет-магазины; Телекоммуникации; Консалтинг; IT-компании; Автосалоны; Научно-производственные компании; Рекламные агентства; Инвестиционные фонды; Страховые компании; Интернет-порталы; СМИ, Web-студии; Недвижимость; Строительство; Некоммерческие и общественные организации; Оптовая торговля и дистрибуция; Производство и тяжелая промышленность; Издательские дома;Сфера услуг.

company logo

MyAsterisk

Технопарк «Жигулевская долина»
Ул. Южное шоссе, д. 161
Тольятти
Самарская область
Российская Федерация

Тел: +7 499 7031413

welcome@myasterisk.ru
www.myasterisk.ru

Темы: