header-single

KISAN, Krasnojarsk

КИСАН, Красноярск

Ponuda iz Rusije

LED svetiljke za unutrašnje, ulično i industrijsko osvetljenje

Preduzeće „Kisan“ se bavi proizvodnjom razne elektronske opreme i LED svetiljki, kao i plastičnih elemenata za prehrambenu industriju. Kompanija traži pouzdane partnere i distributere na teritoriji Srbije radi uspostavljanja dugoročne saradnje i plasmana svojih proizvoda.

o kompaniji

Preduzeće „Kisan“ se od 1995. godine bavi proizvodnjom razne elektronske opreme i LED svetiljki, kao i plastičnih elemenata za prehrambenu industriju.

Preduzeće posluje po principu zatvorenog sistema proizvodnje, počev od razvoja, preko izrade, implementacije i testiranja svojih proizvoda.

Osnovni vid naše delatnosti je proizvodnja energetski efikasnih LED svetiljki za ulično, unutrašnje i industrijsko osvetljenje, LED lampi za opremu koja se koristi u trgovinskim objektima i LED sijalica.

LED svetiljke omogućavaju da se u značajnoj meri smanje troškovi za potrošnju električne energije. Pored toga, izvori svetlosti koji su prilagođeni tehnologiji LED osvetljenja imaju duži vek trajanja, ne proizvode efekat treperenja koji je štetan za ljudski vid i ne emituju opasne gasove i živu.

Svi naši proizvodi su sertifikovani i uredno kontrolisani.

company logo

KISAN DOO

Prospekt Gazeti Krasnojarski Rabočij br. 30a/31
Krasnojarsk
Krasnojarska pokrajina
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 391 2209010

kisan-krsk@mail.ru
www.kisan24.ru

Ponuda iz Rusije

Энергосберегающие светодиодные светильники наружного, внутреннего, промышленного освещения

ООО «КИСАН» изготавливает различную электронную и светодиодную аппаратуру, а также литьевые детали из пищевых пластмасс. Предприятие ищет надежных партнеров на территории Сербии ради реализации своей продукции.

о компании

Предприятие ООО «КИСАН» с 1995 года изготавливает различную электронную и светодиодную аппаратуру, а также литьевые детали из пищевых пластмасс.

Предприятие выполняет полный производственный цикл, от разработки, до внедрения их в производство.

Основное направление нашей деятельности – это энергосберегающие светодиодные светильники наружного, внутреннего, промышленного освещения, светильники для торгового оборудования, светодиодные лампы во взрывобезопасные светильники.

Светодиодные светильники позволяют существенно сократить расходы на потребляемую электроэнергию. Кроме того, источники света, используемые для светодиодного освещения, имеют большой срок службы, не имеют стробоскопического эффекта (мерцание) вредного для глаз, не имеют опасных газов и ртути.

Все наши изделия сертифицированы и проходят тщательные испытания.

company logo

ООО КИСАН

Газеты Красноярский Рабочий проспект, д.30а/31
Красноярск
Красноярский край
Российская Федерация

Тел/факс: +7 391 2209010

kisan-krsk@mail.ru
www.kisan24.ru