header-single

KAMAZ, Naberežnie Čelni

КАМАЗ, Набережные Челны

Ponuda iz Rusije

Grupacija „Kamaz“ traži partnere i distributere

Grupa kompanija „Kamaz“ želi da uspostavi dugoročnu saradnju sa srpskim partnerima u domenu plasmana i distribucije svojih vozila na tržište Zapadnog Balkana.

o kompaniji

„Kamaz“ je najveća automobilska korporacija na teritoriji Ruske Federacije. Ovo otvoreno akcionarsko društvo zauzima jedanaesto mesto na spisku proizvođača teških motornih vozila i kamiona.

„Kamaz“je osnovan 1969. godine, a prvi automobil je sišao sa glavnog konvejera 16. februara 1976. godine. Do danas je proizvedeno više od dva miliona vozila i oko dva miliona osam stotina hiljada motora. Svaki treći kamion ukupne mase 14-40 tona, koji je u upotrebi kako u Rusiji, tako i zemljama ZND-a je izašao upravo iz fabrike „Kamaz“.
Grupa kompanija „Kamaz“ poseduje jedinstvenu proizvodnu liniju, tako da je pokriven čitav tehnološki proces proizvodnje teških motorninih vozila – od kontruisanja, izrade i montaže auto-tehnike i auto-komponenata do plasmana gotovih proizvoda i pružanja usluga redovnog servisa.

Naši klijenti su preduzeća iz svih privrednih grana u kojima postoji potreba za teškim motornim vozilima, kompanije koje se bave transportom dobara, državna preduzeća i ustanove. Na spisku naših najvećih klijenata se nalaze: „Gasprom“, „Lukoil“, „TNK“, „SUEK“ itd.

„OAO KAMAZ“ nikada nije sarađivalo, ne sarađuje i neće sarađivati sa licima, kompanijama, državama koje se nalaze pod sankcijama UN.

company logo

KAMAZ AD

Autozavodski prospekt 2
423827 Naberežnie Čelni
Republika Tatarstan
Ruska Federacija

Tel: +7 800 5550099

callcentre@kamaz.org
www.kamaz.ru

Ponuda iz Rusije

Группа компаний «КАМАЗ» ищет партнеров и дистрибьюторов

Группа компаний «КАМАЗ» желает установить сотрудничество на взаимовыгодных условиях с сербскими компаниями, ради реализации своей продукции а рынке Западных Балкан.

о компании

Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.

«КАМАЗ» образован в 1969 году как Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей (производственное объединение «КамАЗ).

Первый автомобиль сошёл с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. С тех пор выпущено более 2 млн. автомобилей и около 2,8 млн. двигателей. Каждый третий грузовик полной массой 14-40 тонн, эксплуатируемый в России и странах СНГ, – это КАМАЗ. КАМАЗЫ эксплуатируются более чем в 80 странах мира.

Единый производственный комплекс группы организаций ОАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.
Наши клиенты – предприятия всех отраслей экономики, где применяются грузовые автомобили, компании, занимающиеся грузовыми автоперевозками, региональные и городские автохозяйства России и стран традиционных продаж, естественные монополии, крупные корпоративные клиенты, государственные предприятия и учреждения. Крупнейшие потребители продукции ОАО «КАМАЗ» в нашей стране – «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «СУЭК», «ТНК» и др.

ОАО «КАМАЗ» никогда не сотрудничало, не сотрудничает и не будет сотрудничать с лицами, компаниями, странами, находящимися под санкциями ООН.

company logo

ОАО «КАМАЗ»

Проспект Автозаводский, д. 2
Набережные Челны
Республика Татарстан
Российская Федерация 423827

Тел: +7 800 5550099

callcentre@kamaz.org
www.kamaz.ru