header-single

KALIPSO, Astrahan

КАЛИПСО, Астрахань

Ponuda iz Rusije

Proizvodnja i prodaja smrznute ribe i proizvoda od sušene ribe

„Kalipso”, kompanija specijalizovana za proizvodnju i prodaju sušene ribe, želi da uspostavi saradnju pod uslovima koji su pogodni za obe strane. Prednosti saradnje sa ovom kompanijom već je prepoznalo je više stotina distributera na teritoriji Rusije – od njenih zapadnih granica , pa sve do Kamčatke! Spisak naših partnera čine kako predstavnici lanaca maloprodajnih objekata, tako i firme iz SAD, Kanade, Australije, Izraela, Belorusije, Kazahstana, Moldavije, Ukrajine, Evrope i dr.

Želimo da proširimo obim prodaje i tržište na koje plasiramo svoje proizvode, i zbog toga nudimo našim distributerima najpogodnije uslove:

 • Pomoć u vidu retro-bonusa za ulazak u distributivnu mrežu.
 • Odloženo plaćanje preuzete robe.
 • Najniže veleprodajne cene.
 • Obezbeđujemo reklamni materijal i pomoć prilikom promocije proizvoda.

Naši osnovni proizvodi su: smrznuta riba, smrznuti riblji fileti; sušena riba, sušeni proizvodi od jesetre, sušena riba u vakuum-pakovanju (prvoklasna riba približno jednakih dimenzija); sušeni riblji štapići u rinfuzi, sušeni riblji štapići u vakuum-pakovanju, riblji štapići u različitim sosovima i sa ukusom paprike, sušena očišćena riba u vakuum-pakovanju; dimljena riba u vakuum-pakovanju (komadi, rezana riba); zamrznuti usoljeni fileti od haringe i rečne ribe (som, šaran, štuka, karaš, linjak). Usoljena i termički neobrađena riba koja se pakuje u kofe: haringa, skuša, sitne vrste haringe, sleđ.

Nadamo se uspešnoj i dugoročnoj saradnji!

o kompaniji

Kompanija „Kalipso” je ponosna na dugačak spisak poslovnih partnera i stalnih klijenata, koji se svakim danom dodatno proširuje. Saradnja sa nama je interesantna iz sledećih razloga:

 • Naša proizvodnja sušene ribe se dinamično razvija.
 • Naše zakuske uz pivo su uvek visokog kvaliteta.
 • Naš asortiman sadrži više od 70 vrsta ribljih girckalica.

Ukoliko želite da kupite sušenu ribu, dostavljač proizvoda i njegova odgovornost su podjednako važni kao i kvalitet same ribe. Riba predstavlja proizvod koji se mora pakovati i čuvati sa posebnom pažnjom, a proizvodnja zakuski uz pivo zahteva veliku umešnost u radu sa prirodnim proizvodima. Naše grickalice se čuvaju u vakuum-pakovanjima, koja omogućavaju da se kvalitet plodova Kaspijskog mora u potpunosti očuva, uključujući i čitav spektar ukusa i zdravih materija.

Prilikom proizvodnje sušene ribe ne koristimo veštačke arome, hemijske boje i druge dodatke koji su sada veoma popularni, već isključivo vodu, kuhinjsku so i začinske mešavine.

Riblji proizvodi koje nudimo prave se od takozvane divlje ribe iz Kaspijskog mora. Astrahanska riba je brend koji je već potvrdio svoj kvalitet na mnogim tržištima od Evrope do Amerike.

Sama riba se nije mnogo promenila od kada je čovek prvi put počeo da je lovi. Međutim, načini pripreme ribe se menjaju neprestano – poboljšavaju se i usavršavaju svake godine. Naša proizvodnja sušene ribe zasniva se na inovacionim tehnologijama, naučnim dostignućima, kao i na starim ribarskim tajnama. Kontrolu kvaliteta proizvoda vrše visokokvalifikovani stručnjaci sa bogatim radnim iskustvom.

Kompanija „Kalipso” poseduje atest Međunarodne bonitetne agencije „ISA SERT”. Takođe, naše poslovanje je usaglašeno sa sistemom HACCP US FDA sertifikacije. Preduzeće poseduje i sertifikat za izvoz koji izdaje ROSELJHOZNADZOR (Federalna služba RF za veterinarski i fitosanitarni nadzor). Na sajtu ove institucije se nalazimo na spisku preduzeća koja imaju pravo na uvoz i izvoz proizvoda izvan granica Ruske Federacije.

Kompanija „Kalipso” broji 8 zaposlenih u administraciji i 55 radnika u proizvodnji.

Kapacitet mesečne proizvodnje: 300 tona smrznute ribe, 75 tona smrznutih fileta, 40 tona sušene ribe, 16 tona sušenih ribljih štapića, 12 tona dimljene ribe, 25 tona usoljene i termički neobrađene ribe.

Godišnji obim prodaje: 5 miliona američkih dolara.

Ponuda iz Rusije

Производство и продажа мороженой рыбы и продуктов из вяленой рыбы

Компания «Калипсо», предлагающая вяленную рыбу оптом, приглашает Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Преимущества сотрудничества с данной компанией уже оценили сотни дилеров на пространстве от западных границ до Камчатки! Среди партнеров не только представители розничной сети, но и фирмы зарубежных стран – из США, Канады, Австралии, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины, Европы.

Мы заинтересованы в расширении объемов и географии продаж, поэтому предоставляем нашим дистрибьюторам самые привлекательные условия:

 • Ретро-бонусы как помощь вхождения в торговую сеть.
 • Отсрочки платежей за отгруженный товар.
 • Оптовые цены на минимально возможном уровне.
 • Предоставление рекламных материалов, помощь в продвижении.

Основные виды продукции: мороженая рыба, мороженое филе; вяленая рыба, вяленые балычные изделия, вяленая рыба в вакуумных пакетах (калиброванная, отборная рыба); соломка вяленая весовая, соломка в вакуумных пакетах, соломка в соусах и со вкусом паприки, вяленая тушка в вакууме; копченая рыба весовая, копченая рыба в вакууме (кусок, нарезка); пресервы из сельди и речной рыбы (сом, сазан, щука, карась, линь). Соленая рыба в ведрах, пресервы: сельдь, скумбрия, килька, салака.

Надеемся на успешное и долгосрочное сотрудничество!

о компании

Компания «Калипсо» имеет широкий круг деловых партнеров и постоянных клиентов, который с каждым днем становится еще шире. Сотрудничество с нами привлекательно, потому что:

 • Наше производство вяленой рыбы динамично развивается.
 • Наши пивные закуски оптом имеют неизменно высокое качество.
 • Продажа вяленой рыбы включает более 70 разновидностей рыбных снеков.

Если вы хотите купить вяленую рыбу, поставщик продукции и его ответственность едва ли не более важны, чем качество «рыбного сырья». Рыба – это продукт, который должен упаковываться и храниться с особым тщанием, а производство закусок к пиву – высокое искусство работы с натуральными продуктами. Наши снеки размещены в вакуумной упаковке, способной сохранить дары Каспийского моря в неприкосновенном виде, с полным набором полезных и вкусовых качеств.

Предлагаемая к поставке рыбная продукция выловлена в Каспийском Море, так называемая дикая рыба. Астраханская рыба — это бренд, который зарекомендовал себя на многих рынках от Европы до Америки.

Наше производство вяленой рыбы происходит без малейшей примеси ароматизаторов, химических красителей и прочих столь популярных ныне искусственных добавок: всего лишь с помощью воды, поваренной соли и набора пряностей.

Сама рыба мало изменилась с тех пор, как человек поймал в море свою первую добычу. А вот способы заготовки рыбы меняются постоянно, улучшаясь и совершенствуясь с каждым годом. Наше производство вяленой рыбы основано на инновационных технологиях, научных достижениях и старинных рыбацких секретах. Контроль над продукцией осуществляют высококвалифицированные, отлично подготовленные специалисты.

Производственная площадка прошла аттестацию Международного Рейтингового Агентства «ISA SERT». Внедрена система сертификации HACCP US FDA. Предприятие аттестовано на экспорт РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРом. Размещено на федеральном сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРа в списке предприятий имеющих право экспорта-импорта продукции за пределы РФ.

Количество сотрудников предприятия «Калипсо»: администрация – 8 человек; производство – 55 человек.

Мощность производства в месяц: мороженая рыба 300 тонн, мороженое филе 75 тонн, вяленая рыба 40 тонн, соломка рыбная вяленая 16 тонн. копченая рыба 12 тонн, соленая рыба и пресервы 25 тонн.

Годовые объемы продаж: 5 миллионов долларов США.

company logo

КАЛИПСО

ул. Пушкина, 70 «А», литер Г
Астрахань
Астраханская область
Российская Федерация 414006

Тел.: +7 8512 455001, 456700

astkalipsoinfo@mail.ru
astkalipso@mail.ru
асткалипсо.рф