header-single

GOODGO, Sankt Peterburg

GOODGO, Санкт-Петербург

Ponuda iz Rusije

Kompanija „GoodGo“ nudi saradnju privrednicima sa teritorije Zapadnog Balkana

Kompanija „GoodGo“ želi da ponudi usluge podrške srpskim privrednicima u domenu proširivanja biznisa i traženja partnera na inostranim tržištima.

o kompaniji

Kompanija „GoodGo“ (prethodni naziv „Lingvostrah“) posluje i razvija se od 2012. godine. Tokom ovog perioda osnovali smo jaku kompaniju i tim pravih profesionalaca i znalaca koji ne samo da znaju šta je potrebno Vašem poslovanju, već i iskreno žele da Vam pomognu da prevaziđete sve poteškoće. U našem slučaju sintagma „individualni pristup“ nisu samo lepe reči, već naša filozofija.

Kompaniju „GoodGo“ nikad nisu odlikovale standardne metode rešavanja zadataka. Mi smo započeli svoj put razvoja otvorivši Centar za eksternu podršku turistima, koji se do današnjeg dana uspešno unapređuje i pomaže putnicima u najrazličitijim situacijama samo uz pomoć jednog telefonskog poziva. „GoodGo Trip“ je prvi u Rusiji uveo takvu vrstu usluge, i upravo to je opravdalo naše postojanje: Već 3 godine pomažemo ljudima i primamo reči zahvalnosti.

Kompaniju „GoodGo“ je uvek u pokretu i nema naviku da stoji u mestu. Naš profesionalni tim je uvek spreman za nove zadatke i projekte.
Iz tog razloga smo otvorili novi sektor pod nazivom „GoodGo Call“ koji se čvrsto pozicionirao na međunarodnom tržištu call centara, uspešno ostvaruje prodaju na internacionalnom nivou, uspostavlja direktne pozive ka stranim pratnerima i još mnogo toga drugog.

Mi ćemo sa zadovoljstvom realizovati projekte Vaše kompanije pomoću našeg znanja stranih jezika (dolazni i odlazni pozivi) i pomoći ćemo da se Vaše prisustvo proširi na internacionalnom nivou.

Ponuda iz Rusije

Компания «GOODGO» готова предложить сотрудничество предпринимателям Западных Балкан

Компания «GOODGO» готова предложить указанные услуги сербским предпринимателям.

о компании

Компаниа «GOODGO» (ранее «Лингвострах») работает и развивается с 2012 г. За это время мы создали команду настоящих профессионалов своего дела, которые не просто знают, что нужно Вашей компании, но и искренне хотят помочь. В нашем случае индивидуальный подход — это не просто красивые слова, это наша философия!

Компания «GOODGO» никогда не отличалась стандартным подходом к решению поставленных задач. Мы начали свой путь, открыв Центр экстренной поддержки туристов, который и по сей день успешно развивается и помогает путешественникам в самых разных ситуациях с помощью одного только телефонного звонка. «GOODGO Trip» первые в России организовали такую сложную услугу, но это оправдало себя: уже 3 года мы помогаем людям и чувствуем их благодарность.

Но стоять на месте не входит в привычку компании «GOODGO». Наша профессиональная команда была готова к новым задачам и проектам. Поэтому мы открыли новое направление под названием «GOODGO Call», которое заполнило международную нишу на рынке колл-центров и успешно организует зарубежные продажи, горячие линии с иностранными партнерами и многое другое. Мы с радостью реализуем для Вашей компании проекты на иностранных языках (исходящие, входящие звонки) и поможем расширить географию Вашего присутствия.

company logo

Компания «GOODGO»

Площадь Морской славы, д. 1
Санкт-Петербург
Российская Федерация

Тел: +7 812 4014101

info@goodgo.info
www.goodgocall.info