header-single

GEJZIR, Sankt Peterburg

ГЕЙЗЕР, Санкт-Петербург

Ponuda iz Rusije

Kompanija Gejzir nudi filtere za prečišćavanje vode

Kompanija „Gejzir“ nudi tržištu Srbije i Crne Gore filtere za prečišćavanje vode i sisteme za pripremu vode za industrijske komplekse, vikendice i dače.

o kompaniji

Kompanija „Gejzir“ proizvodi filtere za prečišćavanje vode od 1986. godine i predstavlja lidera na tržištu u ovoj oblasti. Kompanija je formirana kao naučno-proizvodni holding koji se sastoji od naučno-istraživačkog odeljenja sa analitičkom laboratorijom, konstruktorskog odeljenja i savremenih proizvodnih pogona. Visok kvalitet proizvoda koji se plasiraju na tržištu, strogo ispunjavanje obaveza u garantnom roku, fleksibilan način isplate i isporuke, besprekorna reputacija su aduti za privlačenje novih partnera.

„Gejzir“ je jedan od vodećih ruskih proizvođača sistema za pripremu vode kako za industrijske komplekse, tako i za vikendice i dače. „Gejzir“ sprovodi široki spektar montažnih radova, podešavanja i puštanje u rad po sistemu „ključ u ruke“.

Bogato iskustvo u oblasti montaže i podešavanja sistema za prečišćavanje vode, pumpi i opreme za podizanje pritiska, učešće u projektima vodosnabdevanja kompletnih objekata je omogućila kompaniji „Gejzir“ da primeni gotove tehnologije i tehnička rešenja.

Servisni centar kompanije „Gejzir“ je sertifikovan od strane kompanije „RUNXIN“, te ima pravo da sprovodi usluge tehničkog održavanja njenih sistema na teritoriji čitave Rusije.

Stručnjaci kompanije „Gejzir“ su izumeli jedinstveni filter koji nema svog ekvivalenta u svetu pod nazivom „ARAGON BIO“. Zahvaljujući ovom filteru uspeli smo da iz vode izdvojimo i uklonimo ne samo obične zagađivače, već i bakterije, viruse, slobodne radikale i teške metale.

Ponuda iz Rusije

Компания «Гейзер» предлагает фильтры для очистки воды

Компания «Гейзер» предлагает рынку Сербии и Черногории фильтры для очистки воды и системы водоподготовки для промышленных объектов и загородных домов.

о компании

Компания «Гейзер» производит фильтры с 1986 года и является лидером на рынке фильтров для очистки воды. На базе компании создан научно-производственный холдинг, включающий в себя научно-исследовательский отдел с аналитической лабораторией, конструкторское бюро, современное производство изделий.

Высокое качество предлагаемой продукции, строгое выполнение гарантийных обязательств, гибкая система оплаты, мобильность поставок и безупречная репутация постоянно привлекают к фирме новых партнеров.

«Гейзер» – это один из ведущих российских производителей систем водоподготовки для промышленных объектов и загородных домов – осуществляет весь комплекс монтажных и пусконаладочных работ «под ключ». Богатый опыт по монтажу и наладке систем водоочистки, насосного и водоподъемного оборудования, организации работ по комплексному водоснабжению объектов позволил получить готовые технологии и решения в данной области. Сервисный центр компании «Гейзер» сертифицирован компанией RUNXIN и имеет право осуществлять обслуживание ее продукцию на всей территории России.

Специалистами компании «Гейзер» был создан уникальный фильтрующий материал, не имеющий аналогов в мире – «АРАГОН БИО». В результате его использования в фильтрах удалось добиться гарантированного удаления из воды не только обычных загрязнений, но и бактерий, вирусов, радионуклидов и тяжелых металлов.

company logo

ГЕЙЗЕР

Ш. Революции, д. 69
Санкт-Петербург
Российская Федерация 195279

Тел: +7 812 6050055

office@geizer.com
www.geizer.com