header-single

GASPROM BELA TEHNIKA, Sankt Peterburg

ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ, Санкт-Петербург

Ponuda iz Rusije

Bela tehnika

Holding „AO Gasprom bela tehnika“, lider u proizvodnji kućnih električnih šporeta, šporeta na gas, ugradnih kuhinjskih aparata i rezervnih delova za iste, zainteresovan je za plasman svojih proizvoda na inostrana tržišta. S tim u vezi, pozivaju se na saradnju zainteresovani distributeri bele tehnike.

o kompaniji

„AO Gasprom bela tehnika“ predstavlja najvećeg proizvođača kućnih električnih šporeta, šporeta na gas, ugradnih kuhinjskih aparata i rezervnih delova za iste u Ruskoj Federaciji.

Nama pripada 33% udela tržišta bele tehnike u Rusiji, što količinski iznosi 700 000 jedinica proizvoda različitih cenovnih kategorija od „ekonomik“ do „srednji plus“.
Naša roba je u skladu sa svim evropskim standardima.

U sastav holdinga ulazi ukupno 5 fabrika koje su opremljene najsavremenijom opremom i u kojima se implementiraju evropske tehnologije za proizvodnju bele tehnike. Naša bela tehnika može da ispuni bilo koji zahtev potrošača.

company logo

GASPROM BELA TEHNIKA AD

Primorskij prospekt br. 54/1
197374 Sankt Peterburg
Ruska Federacija

Tel: +7 812 4587731
Faks: +7 812 4587732

mail@gazprom-bs.ru
www.gazprom-bs.ru

Ponuda iz Rusije

Бытовая техника

АО «Газпром бытовые системы», крупнейший производитель бытовых газовых и электрических кухонных плит, встраиваемой техники и комплектующих, заинтересовано в реализации своей продукции на экспортных рынках.

о компании

АО «Газпром бытовые системы» является крупнейшим в Российской Федерации производителем бытовых газовых и электрических кухонных плит, встраиваемой техники и комплектующих.

Доля контролируемого нами рынка составляет более 33%, что в абсолютном значении составляет более 700 тыс. плит различного ценового сегмента, в категориях от «эконом» до «средний плюс». Наша продукция отвечает всем европейским стандартам качества.

В холдинг входит пять заводов, оснащенных современным оборудованием и использующих европейские технологии при производстве бытовой техники, способные удовлетворить любые запросы потребителей.

company logo

АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

Приморский пр, д. 54
Санкт-Петербург
Российская Федерация 197374

Тел: +7 812 4587731
Факс: +7 812 4587732

mail@gazprom-bs.ru
www.gazprom-bs.ru