header-single

FORMACIJA, Sankt Peterburg

ФОРМАЦИЯ, Санкт-Петербург

Ponuda iz Rusije

Papirna i aluminijumska ambalaža za prehrambenu industriju

Preduzeće „Formacija“ se bavi proizvodnjom i distribucijom:

• Aluminijumske ambalaže (jednokratne aluminijumske posude i kutije za čuvanje prehrambenih proizvoda)
• Papirne ambalaže za pekarske proizvode
• Papirnih čaša za jednokratu upotrebu

Zainteresovani smo za širenje baze poslovnih kontakata i uspostavljanje dugoročne poslovne saradnje. Naša kompanija garantuje blagovremenost pri isporuci robe i proizvode visokog kvaliteta.
Spremni smo za razmatranje svih vidova saradnje.

o kompaniji

Kompanija „Formacija“ preko 9 godina proizvodi i distribuira aluminijumsku i papirnu ambalažu za jednokratnu upotrebu. „Formacija“ zauzima vodeće mesto na ruskom tržištu na ovom polju delatnosti. Proizvodni pogon se nalazi u Sankt Peterburgu.

Proizvodni program kompanije „Formacija“ obuhvata kvalitetnu ambalažu za jednokratnu upotrebu koja služi za pakovanje hrane kako u industrijskim uslovima, tako i u domaćinstvima.
Osnovni zadaci naše kompanije su izrada i plasman prehrambene ambalaže za jednokratnu upotrebu koja nije štetna po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Iz tog razloga, naši proizvodi su ekološki čisti i moguće ih je reciklirati.

Za izradu naših proizvoda nabavljamo visokokvalitetnu sirovinu evropskog porekla koja se u skladu sa svetskim standardima podvrgava strogoj ulaznoj kontroli. Posedujemo sve potrebne sertifikate. Dugogodišnja potražnja za našim proizvodima predstavlja najbolje priznanje za visoki kvalitet.

Stručnjaci naše kompanije uzimaju u obzir potrebe proizvodnih preduzeća i savremenog čoveka pri razvoju i plasiranju svake nove vrste ambalaže. To je rezultiralo proizvodnjom ambalaže koja je izuzetno podesna i jednostavna za korišćenje.

Kompanija „Formacija“ izrađuje prehrambenu aluminijumsku i papirnu ambalažu za jednokratnu upotrebu i po porudžbini. Zahvaljujući mogućnosti brendiranja ambalaže i štampanja raznih natpisa, mi smo u mogućnosti da zajedno sa klijentom dizajniramo izgled ambalaže, tako da finalni proizvod bude jedinstven na tržištu.

Naše proizvode možete kupiti u specijalizovanim prodavnicama u Moskvi i Sankt Peterburgu, ili ih naručiti u ograncima „Formacije“ u gradovima Krasnojarsk, Petrozavodsk, Novosibirsk, Rostov na Donu, Krasnodar, Jekaterinburg.

Kompanija „Formacija“ je 2015. godine uspešno prošla proces revizije i postala nosilac sertifikata SEDEX/SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) koji sam po sebi predstavlja potvrdu da se poslovanje vodi na visokom nivou i da je proizvodnja usaglašena sa zahtevima kako međunarodnog, tako i nacionalnog zakonodavstva.

Ponuda iz Rusije

Бумажная и алюминиевая упаковка для пищевой продукции

Компания «Формация» занимается производством и поставкой:

• алюминиевой упаковки (одноразовые алюминиевые формы и контейнеры для пищевых продуктов);
• бумажных форм для выпечки;
• одноразовых бумажных стаканов.

Мы заинтересованы в расширении базы деловых контактов и установлении долгосрочного сотрудничества. Наша компания гарантирует своевременность поставок товара и высокое качество производимой продукции.
Мы готовы к обсуждению всех вариантов сотрудничества.

о компании

Компания «Формация» более 9 лет производит и поставляет одноразовую алюминиевую и бумажную пищевую упаковки, являясь лидером этой сферы в России. Производство находится в России, г. Санкт-Петербург.

Продукция компании «Формация» — это качественная одноразовая упаковка как для продукции крупных промышленных производств, так и для домашнего использования.
Основная задача нашей компании — это изготовление и продвижение одноразовой пищевой упаковки, безвредной для человеческого организма и окружающей среды. Именно поэтому вся производимая нами упаковка является экологически чистой и подлежит вторичной переработке.

Для производства продукции закупается высококачественное европейское сырьё, которое проходит обязательный входной контроль на соответствие мировым стандартам. Вся предлагаемая нами упаковка имеет необходимые сертификаты, а многолетний спрос является лучшим признанием ее высокого качества.
При разработке и выводе на рынок каждого из видов упаковки специалисты нашей компании учли потребности и производственных предприятий, и современного человека, изготовив максимально удобную и простую в применении упаковку.

Помимо основных позиций, в нашем ассортименте присутствуют и уникальные для российского рынка виды одноразовой пищевой упаковки.

Компания «Формация» также изготавливает одноразовую алюминиевую и бумажную упаковки для пищевых продуктов и в индивидуальном порядке. Благодаря возможности брендирования упаковки и нанесения различных покрытий, мы можем разработать упаковку с дизайном заказчика, выделив тем самым конечный продукт на рынке.

Нашу продукцию можно купить в офисах продаж в Москве и Санкт-Петербурге или заказать в филиалах в городах Красноярск, Петрозаводск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург.

В 2015 году компания Формация прошла аудит и получила сертификат SEDEX/SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit), что является подтверждением высокого уровня ведения бизнеса и соответствие требованиям международного и национального законодательства.

company logo

ООО ФОРМАЦИЯ

Ул. Мебельная, д.12 (БЦ АВИАТОР)
Санкт-Петербург
Российская Федерация 197374

Тел: +7 812 6400158

eiskrina@formacia.ru
www.formacia.ru