header-single

FOND „VEB INOVACIJE“, Moskva

ФОНД «ВЭБ ИННОВАЦИИ», Москва

Ponuda iz Rusije

Fond “Veb Inovacije” nudi finansijsku podršku projektima iz oblasti visokih tehnologija

Ukoliko je Vaš projekat usmeren na suočavanje sa globalnim izazovima svetske privrede i Vi težite da rešite njene suštinske probleme, a tim koji radi na projektu je uporan i spreman da postigne visoke rezultate, mi želimo da Vam pružimo ne samo finansijku podršku, nego i da Vam ponudimo platformu „Vnešekonombanke“ i stavimo na raspolaganje stručnjake koji će Vam svesrdno pomoći u dostizanju cilja!

o kompaniji

Fond „Veb Inovacije“ je institucija koju je osnovala „Vnešekonombanka“, prvobitno radi usmeravanja investicija u visokotehnološke projekte fonda „Skolkovo“. Osnovni strateški zadaci fonda su rad na podsticanju programa za razvoj inovacija Vlade RF; kreiranje infrastrukture za inovativna dostignuća u RF; podrška u privlačenju i primeni inostranih naprednih tehnologija; promocija tehnoloških dostignuća Ruske Federacije na inostranom tržištu.

Spisak oblasti za koje postoji interesovanje:
• Kosmos i telekomunikacije
• Biomedicina
• Energetska efikasnost
• Informacione i kompjuterske tehnologije
• Nuklearne tehnologije

Ponuda iz Rusije

Фонд «ВЭБ Инновации» предлагает финансовую поддержку проектам в сфере высоких технологий

Если Ваш проект отвечает глобальным вызовам мировой экономики и стремится решить существенную проблему, а команда Проекта готова к упорной работе по достижению цели, то мы готовы оказать не только финансовую поддержку, но и предоставить платформу «Внешэконобанка» и экспертизу инвестиционной команды для успешного развития и достижения Ваших амбициозных целей!

о компании

Фонд «ВЭБ Инновации» учрежден «Внешэкономбанком» для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты Фонда «Сколково». Основными стратегическими задачами Фонда также являются содействие развитию инновационных программ Правительства РФ, создание инфраструктуры инноваций в РФ, содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок.

Перечень областей в которых есть интерес:
• космос и телекоммуникации;
• биомедицинские технологии;
• технологии энергоэффективности;
• информационные и компьютерные технологии;
• ядерные технологии.

company logo

ФОНД «ВЭБ ИННОВАЦИИ»

Ул. Чистопрудный бульвар, д. 11/1
Москва
Российская Федерация 101000

Тел/Факс: +7 495 7846181

innoveb@innoveb.ru
www.innoveb.ru