header-single

FEROSPLAV, Čeljabinsk

ФЕРРОСПЛАВ, Челябинск

Ponuda iz Rusije

Ferosplav želi da plasira proizvode na tržište Zapadnog Balkana

Kompanija „ZAO Ferosplav“ želi da uspostavi saradnju sa preduzećima na teritoriji Srbije i zapadnog Balkana radi plasmana svojih proizvoda.

o kompaniji

„ZAO Ferosplav“, preduzeće koje je osnovano 1993. godine, predstavlja jedno od najvećih proizvođača žice punjene prahom koje se koriste za zavarivanje čelika, gvožđa i njihovih legura na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

U sastav kompanije „ ZAO Ferosplav“ ulaze sledeći pogoni i fabrike:
• Pogon za proizvodnju prahom punjenih žica sa četiri proizvodne linije ukupnog kapaciteta 30.000 tona na godišnjem nivou
• Pogon za proizvodnju praha kojim se pune žice (čestice praha su manje od 0,3 mm) sa konusnim drobilicama, dezintegratorima, mlinovima i separatorima ukupnog kapaciteta 5.000 tona na godišnjem nivou
• Konusne drobilice, vibrosita, separatori i druga oprema
• Skladišta sirovina i gotovih proizvoda

U julu 2013. godine otvoreno je društvo sa ograničenom odgovornošću „UVZ – Ferrosplav“.
Ovo preduzeće je osnovano u saradnji sa Naučno-proizvodnom korporacijom „Uralvagonzavod“ kao rezultat realizacije inovacionog programa strateškog razvoja metalurgije Ruske Federacije za period do 2020. godine i odnosi se na primarne segmente delatnosti kao što su: uvođenje savremenih tehnologija, razvoj i proizvodnja inovacionih proizvoda.

company logo

FEROSPLAV

Ul. Sulimova 75
Čeljabinsk
Čeljabinska oblast
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 351 2618878, 2618680

www.ferrosplav-chel.ru

Ponuda iz Rusije

ЗАО «Ферросплав» желает реализовать свою продукцию на рынке Западных Балкан

ЗАО «Ферросплав» предлагает свою продукцию компаниям на территории Сербии и Западных Балкан.

о компании

ЗАО «Ферросплав», основанное в1993 году, является одним из ведущих предприятий СНГ, выпускающих порошковую проволоку для внепечной обработки чугуна и стали, фракционированные и мелкодисперсные ферросплавы.

Предприятие имеет в своем составе:
• цех производства порошковой проволоки в составе четырех станов суммарной производительностью 30 тысяч тонн порошковой проволоки в год;
• цех производства мелкодисперсных (фракция менее 0,3 мм) порошков в составе конусно-инерционных дробилок, дезинтегратора, мельницы и классификатора суммарной производительностью 5 тысяч тонн порошков;
• участок дробления ферросплавов в составе щековых и конусно-инерционных дробилок, вибросита и другого оборудования;
• складов сырья и готовой продукции.

В июле 2013 года создано предприятие — общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-Ферросплав». Это предприятие было созданно всовместно с ОАО «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в результате реализации программы инновационного развития и стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года по таким приоритетным направлениям как освоение современных технологий, разработка и выпуск инновационных продуктов.

company logo

ЗАО «ФЕРРОСПЛАВ»

Ул. Сулимова, д. 75
Челябинск
Челябинская область
Российская Федерация

Тел/факс: +7 351 2618878, 2618680

www.ferrosplav-chel.ru