header-single

FELIKS, Krasnogorsk

ФЕЛИКС, Красногорск

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Feliks“ traži partnere

Kompanija „Feliks“ traži pouzdane partnere na teritoriji Srbije i Crne Gore radi plasmana kvalitetnih kancelarijskog i hotelskog nameštaja.

o kompaniji

Kompanija „Feliks“ je najveći proizvođač i isporučilac kancelarijskog nameštaja u Rusiji i jedini brend od nacionalnog značaja u segmentu opremanja poslovnog prostora.

U sastav holdinga ulaze:
• Dve fabrike za proizvodnju kancelarijskog i hotelskog nameštaja
• Drvoprerađivački kombinat „Žarkovski“
• Savremeni magacinski prostor ukupne površine preko 30 000 metara kvadratnih
• Trinaest salona za prodaju kancelarijskog nameštaja u Moskvi, tri salona u Sankt Peterburgu, više od četrdeset u ostalim regionima Rusije i dva u Kazahstanu.

Ukupna površina salona iznosi preko 32 000 metara kvadratnih.

Asortiman kancelarijskog nameštaja
Kompletan asortiman proizvoda koji se nalazi na lageru u Moskvi broji preko 100 000 artikala kancelarijskog i hotelskog nameštaja i ostalih elemenata 70 vodećih stranih i domaćih proizvođača. Tu možete naći sve, počev od kvalitetnog i ergonomičnog nameštaja do luksuznog elitnog kabinetskog nameštaja.

Garancija na nameštaj se izdaje na period do 7 godina.

Učešće na izložbama
Kompanija „Feliks“ je stalni učesnik značajnih međunarodnih izložbi i sajmova nameštaja.

Počev od 2002. godine, kompanija redovno predstavlja kolekcije sopstvenih proizvoda na najvećem svetskom forumu nameštaja ORGATEC u Kelnu (Nemačka) i na Međunarodnoj izložbi nameštaja INDEX (UAE).
Štandovi kompanije „Feliks“ su u Rusiji prisutni na mnogim regionalnim izložbama.

Regionalna politika
Razvijena dilerska mreža pokriva, praktično, sve regione Rusije – 350 dilera u 100 gradova i oko 20 dilera u susednim zemljama. Dileri naše kompanije rade i u Nemačkoj i Austriji.

Svojim dilerima redovno obezbeđujemo: sveže informacije o novim proizvodima; reklamni materijal, u tom pogledu i katalog „Svet kancelarijskog nameštaja“ (bez navođenja generalija kompanije) sa detaljnim opisom kolekcija nameštaja; organizujemo obuke i zajedničko učešće na izložbama, isporučujemo nameštaj iz sopstvenih pogona bez trgovačke marže.

company logo

KOMPANIJA „FELIKS“

Ul. 6 Stroitelej br. 4/1
Krasnogorsk
Moskovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 495 9337777
Faks: +7 495 9612093

export@felix.ru
www.felix.ru

Ponuda iz Rusije

Компания «ФЕЛИКС» ищет партнеров

Компания «ФЕЛИКС» ищет надежных партнеров на территории Сербии и Черногории для реализации своей продукции (офисной и гостиничной мебели).

о компании

Компания «ФЕЛИКС» — крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России, единственный бренд национального уровня на рынке офисной мебели.

В составе холдинга:
• 2 фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели;
• деревообрабатывающий комбинат «Жарковский»;
• современный складской комплекс общей площадью более 30 000 кв.м.;
• 13 фирменных салонов по продаже офисной мебели в Москве, 3 салона в Санкт-Петербурге, более 40 — в регионах России, 2 — в Казахстане. Общая площадь фирменных салонов составляет более 32 000 кв.м.

Ассортимент офисной мебели
Ассортимент на складе в Москве – свыше 100 000 наименований офисной и гостиничной мебели и аксессуаров от 70 ведущих зарубежных и отечественных производителей: от качественной и эргономичной мебели для персонала до респектабельных элитных кабинетов.
Гарантия на мебель — до 7 лет.

Участие в выставках
Компания «ФЕЛИКС» является непременным участником знаковых международных мебельных выставок.

Начиная с 2002 г. компания представляет коллекции собственного производства на крупнейшем мировом мебельном форуме ORGATEC в Кёльне (Германия) и на Международной выставке мебели INDEX (ОАЭ). В России стенды Компании представлены на многих региональных выставках.

Региональная политика
Широкая дилерская сеть охватывает практически все регионы России — 350 дилеров в 100 городах и около 20 дилеров — в ближнем зарубежье. Дилеры компании работают в Германии, Австрии.

Мы оперативно обеспечиваем своих дилеров информацией о новых поступлениях, различной рекламной продукцией, в том числе и каталогом «Мир офисной мебели» (без указания реквизитов компании) с подробным описанием мебельных коллекций, организуем обучение и совместное участие в выставках, поставляем мебель собственного производства без торговой наценки.

company logo

«ФЕЛИКС»

Бульвар Строителей, 4/1
г. Красногорск
Московская область
Российская Федерация

Тел: +7 495 9337777
Факс: +7 495 9612093 (круглосуточно)

export@felix.ru
www.felix.ru