header-single

EKOMAŠGRUP, Tver

ЭКОМАШГРУПП, Тверь

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Ekomašgrup“ nudi ekološku opremu privrednicima iz regiona Zapadnog Balkana

Kompanija „Ekomašgrup“ nudi savremenu opremu za bezbednu preradu otpada svake vrste privrednicima iz regiona Zapadnog Balkana.

o kompaniji

Kompanija „Ekomašgrup“ je projektant i i proizvođač savremene opreme koja se zasniva na patentiranim tehnologijama za ekološki bezbednu preradu razne vrste otpada. Takva vrsta sirovine predstavlja sekundarni izvor toplotne i električne energije.

Tehnologije za preradu otpada, koje implementira kompanija „Ekomašgrup“, ne samo da obezbeđuju da proces prerade otpada bude ekološki bezbedan uz znatno smanjenje mase i obima istog, već kao krajnji rezultat daje izuzetno vredne proizvode – toplotnu i električnu energiju.

„Ekomašgrup“ pruža stručnu podršku i daje profesionalne savete po svim pitanjima koja se odnose na investiranje u oblast izgradnje kompleksa za preradu otpada:
• Tehnologije male energetike – proizvodnja električne i toplotne energije na osnovu prerade lokalnih (održivih) resursa (treset)
• Izbor odgovarajuće opreme, projektovanje, montaža, puštanje u rad i upravljanje svim projektima u fazi realizacije.

Proizvodni pogoni kompanije „Ekomašgrup“, koji su u skladu sa sa evropskim kriterijumima ergonomije i kontrole kvaliteta, opremljeni su najsavremenijom opremom i uređajima.

company logo

EKOMAŠGRUP

Ul. Moskovska br. 1/3
170000 Tver
Tverska oblast
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 4822 777604, 770604

ecomg@ecomg.ru
www.ecomg.ru

Ponuda iz Rusije

Компания «ЭКОМАШГРУПП» предлагает экологическoe оборудованиe предприятиям Западных Балкан

Компания «ЭКОМАШГРУПП» предлагает современные оборудования на основе запатентованных технологий для экологически безопасной переработки отходов.

о компании

«ЭКОМАШГРУПП» – разработчик и производитель современного оборудования на основе запатентованных технологий для экологически безопасной переработки широкого спектра отходов с производством тепловой и электрической энергии.

Технологии переработки отходов, внедряемые «ЭКОМАШГРУПП», не только обеспечивают экологическую безопасность процесса переработки отходов с многократным снижением их массы и объёма, но и позволяют производить ликвидную продукцию – тепловую и электрическую энергию.

«ЭКОМАШГРУПП» оказывает экспертную и консультационную помощь по всем вопросам, связанным с инвестированием в сферу переработки отходов:
• Технологии малой энергетики – производство электрической и тепловой энергии на основе переработки местных, возобновляемых энергоресурсов (торф);
• Подбор оборудования, проектирование, монтаж, пуско-наладка, а также управление всеми реализуемыми проектами.

Производственная база компании Экомашгрупп соответствует eвропейским нормам по эргономике и контролю качества и оснащена самым современным промышленным оборудованием.

company logo

ЭКОМАШГРУПП

Ул. Московская, д. 1/3
Тверь
Тверская область
Россия 170000

Тел/факс: +7 4822 777604, 770604

ecomg@ecomg.ru
www.ecomg.ru