header-single

DONSKI DUVAN, Rostov na Donu

ДОНСКОЙ ТАБАК, Ростов-на-Дону

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Donski Duvan“ želi da plasira svoje proizvode na tržište Zapadnog Balkana

Kompanija „Donski Duvan“ je spremna da učestvuje na sajmovima i poslovnim misijama kako bi se razmotrile mogućnosti potencijalne saradnje sa inostranim partnerima.
Osnovni cilj kompanije je uspostavljanje dugoročne saradnje u domenu plasmana proizvoda.

o kompaniji

„Donski Duvan“ je najveći ruski proizvođač duvanskih proizvoda koji je više od 155 godina prisutan na tržištu.
Proizvodni pogoni preduzeća „Donski Duvan“ su opremljeni najsavremenijom opremom koja je usklađena sa principima energetski efikasnih tehnologija. Proizvodi ove duvanske industrije su najvišeg stepena kvaliteta.

„Donski Duvan“ isporučuje svoje proizvode u sve regione Rusije, kao i na tržište članica Zajednice nezavisnih država i dalekih zemalja. Kompanija se razvija ne samo zahvaljujući modernoj opremi nego i posvećenom radu i kreativnosti svojih zaposlenih.

„Donski Duvan“ je prvi u svojoj grani delatnosti dobio sertifikate o usaglašenosti sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 „Sistem menadžmenta kvaliteta“ i ISO 14001:2004 „Sistem ekološkog menadžmenta.“

Politika kompanije je:
• Stalna modernizacija proizvodnje
• Kontrola kvaliteta
• Visok kvalitet proizvoda
• Konkurentnost i stalna obuka zaposlenih

Kompanija „Donski Duvan“ osnovne sirovine za proizvodnju duvanskih proizvoda kupuje mahom od stranih partnera iz: Brazila, Argentine, afričke države Zimbabve, Bugarske, Turske, Indije, Grčke, Španije, Vijetnama, Tanzanije, Kenije, Azerbejdžana.

Brendovi po segmentima:

Premium
• Richmond
• Aroma Rich
• Senator

Medium
• Kiss
• Continent
• 21 Vek

Economy
• Play
• Prince
• Cooper
• Asmoloff
• Armada
• Naša marka
• Arktik
• Donski Duvan

Proizvodno preduzeće „Donski Duvan“ je lider na ruskom tržištu u segmentu izvoza cigareta. Kompanija isporučuje svoje proizvode u 30 zemalja sveta: Japan, Češka, Turska, Kambodža, Belorusija, Ukrajina, Mongolija, Meksiko, Egipat, Albanija, Crna Gora, Grčka.

company logo

DONSKI DUVAN
Ul. I Lugovaja br. 17
344002 Rostov na Donu
Rostovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 863 2505850

info@dontabak.ru
www.dontabak.ru

Ponuda iz Rusije

ЗАО «Донской табак» желает реализовать свою продукцию на рынке Западных Балкан

ЗАО «Донской табак» готов к участию в выставках и проведению бизнес-миссии для обсуждения аспектов возможного сотрудничества на территории иностранных государств. Основная цель компаний – установление долгосрочного сотрудничества по вопросам реализации продукции производимой нашей компанией на зарубежных рынках.

о компании

«Донской Табак» – крупнейший отечественный производитель табачных изделий, который работает более 155 лет на российском рынке.

Предприятие «Донской табак» оснащено современным оборудованием с применением энергосберегающих технологий, выпускает табачные изделия высшего качества. «Донской табак» осуществляет поставки своей продукции во все регионы России, а также на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Наша компания развивается не только благодаря современному оборудованию, но и благодаря труду и творческой инициативе своих сотрудников.

«Донской табак» первым в отрасли получил сертификаты на соответствие с международными стандартами ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества», ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента и «Требования и руководство по использованию».

Политика компании:
• постоянная модернизация производства;
• контроль качества;
• высокое качество продукции;
• конкурентоспособные методы работы и обучения.

Компания «Донской табак» закупает основную массу табачного сырья, используемого для производства курительных изделий, за рубежом – в Бразилии, Аргентине, Зимбабве, Малави, Болгарии, Турции, Индии, Македонии, Греции, Испании, Вьетнаме, Танзании, Кении, республиках Средней Азии и Азербайджане.

Бренды по сегментам:

Премиальный сегмент
• Richmond
• Aroma Rich
• Senator

Средний сегмент
• Kiss
• Continent
• 21 ВЕК

Эконом сегмент
• Play
• Prince
• Cooper
• Asmoloff
• Armada
• Наша Марка
• Арктика
• Донской Табак

«Донской табак» – это лидер среди российских экспортёров сигарет. Компания поставляет продукцию в 30 стран мира, среди которых: Япония, Чехия, Турция, Камбоджа, Белоруссия, Украина, Монголия, Мексика, Египет, Албания, Черногория, Греция.

company logo

ЗАО «ДОНСКОЙ ТАБАК»

Ул. 1-ая Луговая, д. 17
Ростов-на-Дону
Ростовская область
Российская Федерация 344002

Тел: +7 863 2505850

info@dontabak.ru
www.dontabak.ru