header-single

DIETPROM, Moskva

ДИЕТПРОМ, Москва

Ponuda iz Rusije

Proizvodnja brašna od raznih zrnastih kultura

Preduzeće „Dietprom“ nudi sledeće proizvode:

Brašno za proizvodnju dečije hrane
•   Pirinčano brašno ГОСТ Р 31645-2012
•   Heljdino brašno ГОСТ Р 31645-2012
•   Ovseno brašno ГОСТ Р 31645-2012

Brašno za proizvodnju dijetetskih poizvoda
•   Pšenično brašno (celo zrno) ТУ 9197-001-63528860-2010
•   Heljdino brašno (prekrupa) ТУ 9197-001-63528860-2010
•   Kukuruzno brašno ТУ 9197-001-63528860-2010
•   Proseno brašno ТУ 9197-001-63528860-2010
•   Mešavine brašna (kompozitne) ТУ 9195-001-98198318-08
•   Mešavina brašna „Tempura“ ТУ 9295-001-63528860-212
•   Ovsene mekinje ТУ 9295-001-63528860-212
•   Heljdine mekinje ТУ 9295-001-63528860-2112

o kompaniji

„Dietprom“ je specijalizovano preduzeće za proizvodnju brašna koje se koristi u prehrambenoj industriji i čini jedan je od glavnih sastojaka dečije hrane i dijetetskih proizvoda.
Ovo preduzeće poseduje savremenu opremu i tehnologije, stručni kadar i visok stepen kontrole nad proizvodnim procesima.
„Dietprom“ je 1994. godine među prvima razvio i ustanovio serijsku proizvodnju brašna od različitih zrnastih kultura i prekrupe za dečju ishranu i dijetetske proizvode.
Preduzeće „Dietprom“ čini sastavni deo holdinga u koji ulazi i niz prerađivačkih preduzeća i proizvodnih pogona, te je danas ono jedna od vodećih organizacija koja stabilno posluje na tržištu Rusije.
Tehnolozi „Dietprom-a“ neprestano rade na proširenju proizvodnog programa sa ciljem obezbeđivanja baznih sirovina za preduzeća i kombinate koji se bave proizvodnjom dečije hrane i dijetetskih proizvoda. Na taj način, na policama naših prodavnica raste ponuda zdrave hrane.
Preduzeće „Dietprom“ proizvodi i isporučuje brašno, šećer, prekrupu i više od 50 drugih bakalskih proizvoda partnerima u svim regionima Rusije i susednim zemljama.

Brašno za proizvodnju dečije hrane i dijetetskih proizvoda ГОСТ 31645-2012:
•  Pirinčano, heljdino i ovseno brašno
•  Brašno od celog zrna ТУ 9197-001-63528860-2010
•  Pšenično brašno, heljdina prekrupa, kukuruzno i proseno brašno
•  Mekinje ТУ 9295-001-63528860-2012
•  Heljdine i ovsene mekinje

„Dietprom“ je u saradnji sa eminentnim državnim naučno-istraživačkim institutima i univerzitetima uspešno razvio i uspostavio serijsku proizvodnju raznih artiklala.
Svi proizvodi se podvrgavaju rigoroznoj kontroli, dok se proizvodnja odvija u skladu sa standardom ТУ 9197-001-63528860-2012 (rok trajanja proizvoda do 12 meseci).
Brašno se pakuje, u moderno dizajnirane i zgodne za korišćenje, papirne kese sa četvrtastim dnom tipa „dojpak“ koje imaju mogućnost višekratnog otvaranja i zatvaranja pomoću sistema „ziplock“.
Takva ambalaža:
•  Pogodna je za višekratno korišćenje
•  Omogućava da se kesa brzo i hermetički zatvori
•  Čuva izvorni kvalitet i originalne karakteristike proizvoda
•  Sprečava nadiranje vlage i pojavu štetočina
•  Obezbeđuje dugoročno čuvanje proizvoda

U svakom trenutku možete dobiti stručnu pomoć naših saradnika po pitanjima sertifikacije, a oni će precizno i ekspeditivno pripremiti svu neophodnu dokumentaciju i sprovesti sertifikaciju proizvoda u prihvatljivom roku. Jedan od osnovnih principa našeg preduzeća je individualni pristup svakom klijentu, a to znači da ćemo bez obzira na vrednost našeg ugovora predložiti najpovoljniju i najbržu varijantu sertifikacije sa posebnim osvrtom na sve pravne finese i vaše interese.
Radujemo se saradnji sa Vašom kompanijom!

Ponuda iz Rusije

Выпуск муки для продуктов детского и диетического питания

Предприятие «Диетпром» предлагает следующую продукцию:

Мука для продуктов детского питания
•   мука рисовая ГОСТ Р 31645-2012;
•   мука гречневая ГОСТ Р 31645-2012;
•   мука овсяная ГОСТ Р 31645-2012.

Мука для продуктов диетического питания
•   мука пшеничная (цельнозерновая) ТУ 9197-001-63528860-2010;
•   мука гречневая (шелковица) ТУ 9197-001-63528860-2010;
•   мука кукурузная ТУ 9197-001-63528860-2010;
•   мука пшенная ТУ 9197-001-63528860-2010;
•   смеси мучные (композитные) ТУ 9195-001-98198318-08;
•   смесь мучная “Темпура” ТУ 9195-002-63528860-15;
•   отруби овсяные ТУ 9295-001-63528860-212;
•   отруби гречневые ТУ 9295-001-63528860-2112.

о компании

ООО «Диетпром» – это специализированное предприятие по выпуску муки для продуктов детского и диетического питания, обладающее современным оборудованием и технологией, квалифицированным кадровым составом, высоким производственным контролем.
В 1994 году «Диетпром» одним из первых разработал и наладил серийный выпуск муки из различных зерновых и крупяных культур для продуктов детского и диетического питания.
ООО «Диетпром» является одной из составных частей холдинга в который входят ряд перерабатывающих предприятий и цехов.
На сегодняшний момент ООО «Диетпром» является одной из ведущих компаний, стабильно работающих на пищевом рынке России.
Технологи ООО «Диетпром» постоянно расширяют ассортимент выпускаемой продукции с целью обеспечения базовым сырьём предприятий и комбинатов детского и диетического питания. Таким образом, на прилавках наших магазинов увеличивается ассортимент продуктов здорового питания.

ООО «Диетпром» производит и осуществляет поставки во все регионы России и ближнего зарубежья муки, сахара, крупы и другой бакалейной продукции: всего более 50 наименований.
•  мука для продуктов детского и диетического питания ГОСТ 31645-2012;
•  мука рисовая, мука гречневая, мука овсяная;
•  мука цельнозерновая ТУ 9197-001-63528860-2010;
•  мука пшеничная, мука гречневая (шелковица), мука кукурузная, мука пшенная;
•  отруби ТУ 9295-001-63528860-2012;
•  отруби овсяные, отруби гречневые.

«Диетпром» в сотрудничестве с ВНИИ «Зерна» РАСХН, Минздравсоцразвития, Научного Центра здоровья детей РАМН, ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН, успешно разработала и внедрила в серийное производство разнообразную продукцию.

Вся продукция проходит строжайший контроль и изготавливается согласно ТУ 9197-001-63528860-2012 (сроком годности до 12 месяцев).

Мука расфасована в современные, удобные для потребителя крафт-пакеты типа «дой пак» (doy-pack), оснащенные застежкой «зип-лок» (Zip Lock).
Такая упаковка:
•  пригодна для многоразового использования;
•  позволяет быстро и герметично закрыть пакет;
•  сохраняет оригинальные качества и свойства продукта;
•  препятствует попаданию влаги и появлению вредителей;
•  обеспечивает длительное хранение продукта.

Обращаясь к нам, Вы получаете высококвалифицированную помощь наших специалистов по вопросам сертификации, которые грамотно, оперативно, подготовят все необходимые документы и проведут сертификацию продукции в оптимальные для Вас сроки.
Одним из основных принципов является индивидуальный подход к каждому клиенту, это значит что в независимости от величины Вашего бизнеса мы подберем для Вас самую удобную и быструю схему сертификации с учетом всех юридических нюансов и Ваших интересов.
Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству.

company logo

ДИЕТПРОМ

Мурманский проезд д.14
(в здании «НИИ Кулон»)
Москва
Московская область
Российская Федерация 129075

Тел/факс: +7 (495) 2232452, 2232453

office@dietprom.ru
www.dietprom.ru