header-single

Biro za konstruisanje automatizovanih linija LAV NIKOLAJEVIČ KOŠKIN, Klimovsk

Конструкторское бюро автоматических линий имени НИКОЛАЕВИЧА КОШКИНА, Климовск

Ponuda iz Rusije

„OAO Biro za konstruisanje automatizovanih linija Lav Nikolajevič Koškin“ traži partnere

„OAO Biro za konstruisanje automatizovanih linija Lav Nikolajevič Koškin“ želi da nađe pouzdanog partnera na teritoriji Srbije u segmentu plasmana svojih proizvoda i razmene iskustva.

o kompaniji

Centralni konstruktorski biro „CKB-3“ (preimenovan 1966. godine u „KBAL“) je osnovan po nalogu „Narodnog komesarijata za naoružanje D.F. Ustinov “ 1944. godine kao centralna organizacija za realizaciju projekata i razvoj tehnologija u oblasti vojne industrije.

Prilikom osnivanja „KBAL“, izvršna vlast je postavila zadatak da se tehničko prenaoružanje vojne industrije počne bazirati na domaćim materijalima, tehnologijama i opremi, umesto da se oslanja na inostrane proizvodne linije i tehniku. Naime, tehnološke linije stranih proizvođača su od 1869. godine činile osnovu ruske vojne industrije.
Prvi rukovodilac ovog preduzeća bio je Lav Nikolajevič Koškin, socijalistički heroj, dobitnik raznih državnih odlikovanja i Lenjinove nagrade, cenjeni pronalazač, delatnik nauke i tehnike, akademik AN SSSR i VASHNIL, doktor tehničkih nauka i ugledni profesor.

Preduzeće posluje u sledećim segmentima industrije:
• Razvoj savremenih tehnologija i specijalnih linija za proizvodnju municije za vatreno oružje i pogona za njihovu reciklažu
• Projektovanje linija za proizvodnju municije za vatreno oružje u skladu sa standardima inostranih zemalja u okviru Vojno-tehničke saradnje (VTS).
• Razvoj automatizovanih industrijskih linija opšte namene

company logo

BIRO ZA KONSTRUISANJE AUTOMATIZOVANIH LINIJA LAV NIKOLAJEVIČ KOŠKIN AD

Prospekt 50 godina oktobra br. 21a
142184 Klimovsk
Moskovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 495 8585629

kbal@kbal.ru
www.kbal.ru

Ponuda iz Rusije

ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» ищет партнеров

ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» желает найти надежных партнеров на территории Сербии в области реализации их продукции, проектов и обмена опытом.

о компании

Центральное конструкторское бюро «ЦКБ-3» (переименованное в 1966 г. в «КБАЛ») создано приказом Наркома вооружений Д.Ф. Устинова в 1944г. как головная конструкторско-технологическая организация патронной промышленности.

При создании «КБАЛ» была поставлена задача технического перевооружения патронной промышленности на основе отечественных материалов, технологий и оборудования взамен зарубежных разработок и поставок, на базе которых строилась патронная промышленность России с начала своего основания – 1869 года.

Первым руководителем предприятия стал Лев Николаевич Кошкин, Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, заслуженный изобретатель, заслуженный деятель науки и техники, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, доктор технических наук, профессор.

Главной сферой деятельности предприятия являются:
• разработка современных технологий и специального технологического оборудования для производства патронов стрелкового оружия и их утилизации;
• создание производств для изготовления патронов стрелкового оружия по контрактам с зарубежными странами в рамках Военно-технического сотрудничества (ВТС);
• разработка автоматического технологического оборудования для продукции общепромышленного применения.

company logo

ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ИМЕНИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА КОШКИНА»

Проспект 50 лет Октября, д. 21/А
Климовск
Московская область
Российская Федерация 142184

Тел: +7 495 8585629

kbal@kbal.ru
www.kbal.ru