header-single

BARNAULSKA FABRIKA KOTLOVA, Barnaul

БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, Барнаул

Ponuda iz Rusije

Barnaulska fabrika kotlova traži partnere

Kompanija „Barnaulska fabrika kotlova“ želi da uspostavi saradnju sa potencijalnim partnerima koji su zainteresovani za njihov proizvodni asortiman.

o kompaniji

Osnivanje „Barnaulske fabrike kotlova“ 2003. godine u svojstvu samostalnog preduzeća za proizvodnju energetske opreme bilo je povezano sa zatvaranjem proizvodnje kompanije „OAO Sibenergomaš“. Znanje, iskustvo i intelektualni potencijal visokoobrazovanih stručnjaka ove kompanije je omogućio da se u kratkom roku, počevši od nule, organizuje i preuredi kompletan proizvodni pogon.

Danas je naše proizvodno preduzeće opremljeno najsavremenijim tehnološkim linijama za metaloprerađivačku industriju i aparatima za ispitivanje poslednje generacije. Stroga istraživanja i sistem kontrole, preciznost i disciplina nam omogućavaju da zauzmemo stabilnu poziciju na svetskom tržištu.

Sve komponente metalnih konstrukcija, koje mogu da podlegnu uticaju agresivne sredine, tretiramo u procesu hemijske obrade i na njih nanosimo specijalne antikorozivne premaze.

Mi se ne ograničavamo na proizvodnju serijskih proizvoda i uspešno rešavamo najkompleksnije zadatke koji se odnose na projektovanje i izradu jedinstvenih regulacionih ventila, redukciono-rashladnih sistema, prigušivača buke i druge energetske opreme.

Vodimo fleksibilnu cenovnu politiku uz garanciju kvaliteta proizvoda i strogo ispunjavamo sve uslove ugovora!

company logo

BARNAULSKA FABRIKA KOTLOVA

Prospekt Kosmonatov br. 6Э
656023 Barnaul
Altajska Republika
Ruska Federacija

Tel: +7 3852 223267
Faks: +7 3852 223286

bkz@bkzn.ru
www.bkzn.ru

Ponuda iz Rusije

Барнаульский котельный завод ищет партнеров

Компания «Барнаульский котельный завод» готова наладить сотрудничество с потенциальными партнерами, заинтересованными в их ассортименте продукции.

о компании

Создание «Барнаульского котельного завода» в 2003 году, как самостоятельного предприятия по производству энергооборудования, было связано с закрытием производства энергетической арматуры на ОАО «Сибэнергомаш». Потенциал высвободившихся специалистов высокого уровня позволил в короткий срок, начиная с нуля, организовать полноценное производство.

Сегодня наше предприятие оснащено самым современным металлообрабатывающим, сварочным и испытательным оборудованием. Строгие испытания и контроль, точность и технологическая дисциплина позволяют с уверенностью позиционировать выпускаемую «БКЗ» продукцию на уровне мировых стандартов качества.

Все детали арматуры, на которые действует износ, мы подвергаем специальной химико-термической обработке.

Мы не ограничиваемся выпуском серийной продукции и успешно решаем самые сложные задачи связанные с проектированием и изготовлением уникальных регулирующих клапанов, редукционно-охладительных устройств, шумоглушителей выхлопа пара после предохранительных клапанов и другого энергетического оборудования.

Ведем гибкую ценовую политику, при этом гарантируем качество продукции и строгое выполнение условий договора!

company logo

БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Проспект Космонавтов, д. 6Э
Барнаул
Алтайский край
Российская Федерация 656023

Тел: +7 3852 223267
Факс:+7 3852 223286

bkz@bkzn.ru
www.bkzn.ru