header-single

AUTOMATIZOVANI SISTEMI KONTROLE, Kemerovo

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, Кемерово

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Automatizovani Sistemi Kontrole“ traži partnere i distributere

Kompanija „Automatizovani Sistemi Kontrole“ nudi mogućnosti direktne prodaje svojih sistema lokalnim kompanijama koje imaju potrebu za softverima za praćenje objekata i mogućnosti distribucije svojih proizvoda preko lokalnih dilera koji bi mogli da obezbede odgovarajuću servisnu podršku.

o kompaniji

Kompanija „Automatizovani Sistemi Kontrole“ je najveći regionalni projektant i programer softvera, opreme i tehničkih rešenja iz oblasti praćenja pokretnih objekata na bazi satelitskih navigacijskih sistema GLONASS i GPS.
Kompanija „ASK“ je osnovana 2002. godine.

Oprema i usluge
Zahvaljujući širokom asortimanu proizvoda i usluga, svaki klijent može za sebe da izabere rešenje koje u najvišem mogućem stepenu odgovara njegovom poslovanju. Uvođenje sistema koje nudimo i predstavljamo, omogućava da sa preciznošću nadziremo Vaše poslovanje, budemo u toku zbivanja, unapredimo logistiku i smanjimo rashode.
Sa ponosom Vam predstavljamo jedinstveni program „ASK – Navigacija“ koji u potpunosti odgovara svim savremenim zahtevima važećeg zakonodavstva Ruske Federacije u datoj oblasti. Proizvodi se mogu prilagoditi raznim tržištima i njihovim zakonskim regulativama.
Pored toga, kompanija nudi i niz mobilnih aplikacija kao što su Wokka Lokka®, Go2bus®.

Prednosti rada sa kompanijom „ASK“:
• Bogato iskustvo u pružanju usluga; implementaciji softvera, prilagođavanju softvera individualnim potrebama korisnika, razrađenim sistemima ugradnje opreme za praćenje i kontrolu različitih objekata
• Sopstveni tim visokokvalifikovanih stručnjaka za razvoj softvera i opreme. Tim stručnjaka za montažu
• Savremene tehnologije lociranja (GLONASS i GPS), obračunavanja podataka (GSM/GPRS), prenosa informacije do korisnika (SMS, MMS, WAP, Web)
• Povoljne cene i fleksibilni uslovi saradnje
• Posedovanje neophodnih licenci i sertifikata
• Razgranata mreža dilera i distributera

company logo

AUTOMATIZOVANI SISTEMI KONTROLE

Ul. Karbolitovskaja br. 20
650010 Kemerovo
Kemerovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 800 7755530

reception@ask-glonass.ru
www.ask-glonass.ru

Ponuda iz Rusije

ООО «Автоматизированные Системы Контроля» ищет партнера и дистрибьютора

ООО «Автоматизированные Системы Контроля» рассматривает возможности выхода на рынки Сербии и Черногории с целью продажи своего ПО. В рамках данной задачи они рассматривают 2 возможных варианта: прямые продажи местным компаниям и продажи через местных дилеров.

о компании

ООО «Автоматизированные Системы Контроля» – это крупнейший региональный оператор и разработчик программного обеспечения, оборудования и решений в сфере мониторинга подвижных объектов на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
ООО АСК было основано в 2002 году.

Оборудование и услуги
Благодаря широкой продуктовой линейке каждый клиент может выбрать решение, в максимальной степени подходящее под индивидуальные бизнесс-процессы. Внедрение предлагаемых нами систем позволит вам контролировать ваш бизнес, быть в курсе событий, улучшить логистику и добиться реальной экономии средств.
В настоящее время мы представляем уникальный программный продукт «АСК-Навигация», полностью отвечающий всем современным требованиям действующего законодательства РФ в данной сфере. Кроме того, компания представляет ряд мобильных приложений. В настоящее время представлены Wokka Lokka®, Go2bus®.

Преимущества работы с компанией «АСК»:
• Большой опыт оказания услуг: внедрение программного обеспечения (ПО), адаптация ПО под индивидуальные запросы клиента, отлаженная система установки оборудования для мониторинга и контроля на различные объекты;
• Собственный штат высококвалифицированных разработчиков ПО и оборудования, монтажная спецбригада;
• Современные технологии позиционирования (GPS/ГЛОНАСС), доставки данных (GSM/GPRS), передачи информации потребителю (SMS, MMS, WAP, Web);
• Широкий выбор решений, оборудования и ПО для различных сегментов рынка;
• Выгодные и гибкие условия сотрудничества;
• Все необходимые лицензии и сертификаты;
• Разветвленная дилерская сеть.

company logo

ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ»

ул. Карболитовская, д. 20
г. Кемерово
Кемеровская область
Российская Федерация 650010

Тел: +7 800 7755530

reception@ask-glonass.ru
www.ask-glonass.ru