header-single

Asocijacija elektronskih trgovinskih servisa, Moskva

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК, Москва

Ponuda iz Rusije

Asocijacija elektronskih trgovinskih servisa predlaže članstvo

Uključivanje u Asocijaciju obezbeđuje svim svojim članovima uvid u jedinstveni informacioni elektronski prostor federalnih razmera koji je namenjen trgovini proizvodima i uslugama.

o kompaniji

Cilj Asocijacije je kreiranje i obezbeđivanje uspešnog funkcionisanja jednistvenog interaktivnog prostora koji bi na globalnom planu pružio mogućnost da se ujedine ciljevi svih elektronskih trgovinskih servisa.
Članstvo u AETP može pružiti konkretnom preduzeću informacije širokog spektra i velike mogućnosti za plasman svojih proizvoda.

Ovaj interaktivni informacioni sistem je namenjen za postepeno prolaženje svih etapa prilikom isporuke dobara i usluga. Uključivanje u Asocijaciju je od značaja svima onima koji teže da razviju svoje poslovanje, pređu na novi nivo plasmana robe i usluga i kupovine proizvoda, smanje gubitke i zaštite svoje poslovne informacije.

company logo

ASOCIJACIJA ELEKTRONSKIH TRGOVINSKIH SERVISA

Ul. Radio br. 24
105005 Moskva
Ruska Federacija

Tel: +7 495 5582648

aetp@aetp.ru
www.aetp.ru

Ponuda iz Rusije

Ассоциация электронных торговых площадок предлагает членство

Вступление в Ассоциацию обеспечивает всем ее членам вхождение в единое информационное электронное пространство федерального масштаба.

о компании

Цель Ассоциации — это создание и успешное функционирование в России единого интерактивного пространства, что позволит в глобальном плане объединить усилия всех электронных торговых систем.
В рамках интересов конкретного предприятия членство в АЭТП гарантирует владение огромным спектром информации и несоизмеримо большими возможностями по реализации продукции.

Интерактивная информационная система предназначена для поэтапного прохождения всех процедур при поставках товаров и оказании услуг. Вступление в Ассоциацию необходимо всем, кто стремится к развитию бизнеса, переходу на новый уровень сбыта и приобретения продукции, сокращению затрат и обеспечению безопасности информации.

company logo

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

Ул. Радио, д. 24
Москва
Российская Федерация 105005

Тел: +7 495 5582648

aetp@aetp.ru
www.aetp.ru