header-single

ALTEK, Stari Oskol

АЛТЕК, Старый Оскол

Ponuda iz Rusije

Kompanija Altek želi da sarađuje sa preduzećima iz Srbije

Saradnja sa kompanijom „Altek“ – rešenje sa najboljim ishodom! Kompanija „Altek“ želi da uspostavi saradnju sa pouzdanim partnerima na teritoriji Srbije i Zapadnog Balkana u domenu plasmana svojih proizvoda.

o kompaniji

Predstavljamo Vam kompaniju „Altek“ („Starooskolska fabrika za proizvodnju aluminijumskih profila“) koja je prisutna na tržištu aluminijumskih proizvoda od avgusta 2007. godine.

Osnovni vid delatnosti kompanije je proizvodnja aluminijumskih profila.

Kompanija „Altek“ danas izrađuje široki spektar aluminijumskih profila opšte namene, proizvode za izradu ventilisanih fasada, izgradnju arhitektonskih objekata, a takođe i aluminijumske profile prema projektima naručioca.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Altek“ proizvodi širok spektar aluminijumskih odlivaka evropskog kvaliteta cilindričnog oblika dijametara 178 mm i 145 mm, koji služe za izradu aluminijumskih profila pomoću metode ekstruzije.

Cena ovih odlivaka direktno zavisi od situacije na LME („Londonska berza metala“) i svaki put se dogovara sa klijentom prilikom formiranja porudžbine.

Kompanija „Altek“ je renomirani distributer širokog spektra proizvoda koji uključuje aluminijumske profile i sisteme koji se primenjuju u različitim granama industrije.

Naša kompanija stalno unapređuje svoje proizvode i usluge i neprestano teži da proširi proizvodni program. Aktivno poslujemo u pravcu razvoja tržišta i usklađivanja cenovne politike, kako bi proizvodi naše kompanije, bez obzira na izmene na tržištu obojenih metala, bile konkurentne ne samo za fizička lica, nego i za velike privredne subjekte iz oblasti metalurgije.

company logo

ALTEK

Ploščadka Transportnaja br. 16a
309540 Stari Oskol
Belgorodska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 4725 469565
Faks: +7 4725 469379

info@altek.su
www.altek.su

Ponuda iz Rusije

Компания Алтек желает наладить сотрудничество с предприятиями из Сербии

Сотрудничество с компанией «АЛТЕК» – это взаимовыгодное решение. Компания «АЛТЕК» предлагает алюминиевые профили высочайшего качества.

о компании

Вашему вниманию представляем компанию «АЛТЕК» («Старооскольский завод по производству алюминиевых профилей»). Наше предприятие существует на рынке алюминиевой продукции с августа 2007 г.

Основное направление деятельности компании – это производство алюминиевого профиля.

В настоящее время «АЛТЕК» производит широкий комплекс алюминиевых профилей общестроительного назначения, изделий для производства вентилируемых фасадов, конструкций, архитектурных комплексов, а так же алюминиевый профиль согласно чертежей и проектов заказчика.

ООО «АЛТЕК» имеет возможность изготовления алюминиевых слитков европейского качества, цилиндрической формы диаметром 178 мм и 145 мм, для производства алюминиевого профиля экструзионным способом.

Стоимость данных алюминиевых слитков напрямую зависит от ситуации на LME (Лондонская Биржа Металлов) и устанавливается сторонами договорным путем на каждый период поставки.

Компания «АЛТЕК» является поставщиком широкого ассортимента продукции, включающей алюминиевые профили и системы, применяемые в различных отраслях промышленности.

Наша компания постоянно работает над совершенствованием своих возможностей в сфере производства, мы расширяем ассортимент производимых видов алюминиевых профилей и ведем активную работу в коммерческом направлении, чтобы продукция нашей компании независимо от изменений на рынке цветных металлов была выгодным решением и удачной покупкой не только для крупных металлоторгующих компаний, но и для рядовых потребителей.

company logo

ООО «АЛТЕК»

Площадка Транспортная, д.16 а
г. Старый Оскол
Белгородская область
Российская Федерация 309540

Тел: +7 4725 469565
Факс: +7 4725 469379

info@altek.su
www.altek.su