header-single

ALMAZ, Radužni

АЛМАЗ, Радужный

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Almaz“ traži partnere iz naftne industrije

Kompanija „Almaz“ nudi svoju opremu za eksploataciju nafte kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori.

o kompaniji

Kompanija „Almaz“ je jedino preduzeće u Zapadnom Sibiru koje se bavi proizvodnjom serijske opreme za dubinsku eksploataciju nafte i sistema za održavanje rezervoarskog pritiska. Kompanija sprovodi zatvoren ciklus proizvodnje. Broj zaposlenih dostiže cifru od 2000 ljudi. Glavna razlika u odnosu na druge fabrike, koje se bave proizvodnjom pomenute opreme, je to što se 95% svakog proizvoda kompanije „Almaz“ sastoji od komponenata koji se izrađuju u gradu Radužni autonomnog okruga Hanti-Mansija.

Kompanija „Almaz“ danas uspešno parira svetski poznatim proizvođačima za eksploataciju nafte kao što su „Schlumberger“, „Baker Hughes“, „Borec“, „Novomet Perm“, „Rimera“ i drugim kompanijama koje proizvode kako kompletna postrojenja za eksploataciju nafte, tako i rezervne delove i komponente.

Proizvodni program
• Elektromotori
• Centrifugalne pumpe
• Separatori za gas
• Zaštitnici
• Kablovi
• Sistemi za telemetriju

Ponuda iz Rusije

Компания «Алмаз» ищет партнёров в нефтегазовой отрасли

Компания «Алмаз» предлагает свою продукцию рынку Сербии и Черногории.

о компании

Компания «Алмаз» – единственное в Западной Сибири предприятие – изготовитель серийного полнокомплектного погружного оборудования для добычи нефти, систем поддержания пластового давления. Компания обладает полным циклом производства. Численность персонала – около 2000 человек. Основное отличие от других заводов изготовителей погружного оборудования в том, что вся производимая продукция на 95% состоит из узлов и деталей, сделанных в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного города.

На сегодняшний день компания «Алмаз» успешно конкурирует с такими всемирно известными производителями погружного оборудования, как «Schlumberger», «Baker Hughes», производственная компания «Борец», ЗАО «Новомет- Пермь», группа компаний «Римера», ОАО «БЭНЗ» и прочими производителями как полно- комплектных установок для добычи нефти, так и производителей запасных частей и комплектующих.

Производимая и поставляемая продукция
• Погружные электродвигатели;
• Погружные электроцентробежные насосы;
• Газосепараторы и газостабилизирующие модули;
• Протекторы и дополнительные модули;
• Погружной кабель;
• Системы телеметрии.