header-single

ALFA SPK, Novokuznjeck

АЛЬФА-СПК, Новокузнецк

Ponuda iz Rusije

Oprema za preradu otpada

Kompanija „OOO Alfa SPK“ nudi visokokvalitetnu specijalizovanu opremu i tehniku iz oblasti prerade otpada proizvodnim kompanijama iz Srbije i Crne Gore. Preduzeće je zainteresovano za saradnju u oblasti građevinarstva ili industrije.

o kompaniji

„OOO Alfa SPK“ je renomirana kompanija koja je svoju reputaciju stekla zahvaljujući skladnom kolektivu, odgovornom pristupu prilikom isporuke kvalitetne i proverene opreme, stalnim praćenjem tržišta, kao i plasmanom nove vrste specijalizovane opreme i tehnike koja je neophodna za pravilan napredak kako proizvodnje, tako i poslovanja.

Kompanija je osnovana 2003. godine i predstavlja najveću organizaciju za isporuku građevinske i specijalizovane industrijske opreme iz oblasti prerade otpada.

Strateški cilj kompanije je da postane lider među kompanijama koje proizvode sličnu opremu, proširivanjem tržišta, postizanjem visokog stepena pouzdanosti pri isporuci robe, povećanjem efikasnosti pri vođenju biznisa i korišćenjem naučno-tehničkog potencijala.

Ponuda iz Rusije

Oборудование для переработки отходов

ООО «Альфа-СПК» предлагает свое высококачественное специализированное оборудование и спецтехнику, необходимые для полноценного развития предприятий. Компания ищет заинтересованных партнеров в отрасли строительства или дистрибуции оборудования и спецтехники для переработки отходов.

о компании

ООО «Альфа-СПК» – крупная и надежная компания, создавшая свое имя благодаря слаженной работе коллектива, ответственного подхода к поставке качественных и проверенных товаров, постоянного мониторинга рынка, а также внесение на рынок новых видов специализированного оборудования и спецтехники, необходимых для полноценного развития предприятий.

Компания была основана в 2003 году, является крупнейшей организацией по поставкам строительного и специализированного промышленного оборудования в области переработки отходов.

Стратегической целью компании «Альфа-СПК» является становление как лидера среди компаний – производителей подобного оборудования, при помощи диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала и прогресса.

company logo

ООО «Альфа-СПК»

Ул. Пушкина, д. 15
Новокузнецк
Кемеровская область
Российская Федерация 654013

Тел: +7 3843 385858

info.alfaspk@mail.ru
www.alfaspk.ru