header-single

AKVALAJF, Černogolovka

АКВАЛАЙФ, Черноголовка

Ponuda iz Rusije

Kompanija „Akvalajf“ traži distributera

Kompanija „Akvalajf“ traži pouzdanog distributera za svoje proizvode (mineralna voda, bezalkoholni napici) na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.

o kompaniji

Kompanija „Akvalajf“ je vodeći ruski proizvođač mineralne vode i bezalkoholnih napitaka.

Imajući u vidu izuzetan kvalitet proizvoda i visoku stopu potražnje, iz njihovog proizvodnog programa bismo posebno izdvojili: mineralnu vodu „Černogolovka“ – voda za piće visoke kategorije, mineralnu vodu obogaćenu jodom „Kurtua“ i limunadu „Napici iz Černogolovke“.

Slatki gazirani napici su proizvedeni od prirodnih sastojaka na bazi specijalno pripremljene mešavine od arteške vode bez dodavanja veštačkih aroma i boja. Njihovi osvežavajući napici se usklađuju sa standardom GOST (TP za mineralne i pitke vode) i prolaze kroz proces rigorozne kontrole i potonje sertifikacije.

Osnovu čitavog proizvodnog programa čini voda iz sopstvenih arteških izvorišta. Akreditovana laboratorija redovno kontroliše kvalitet dobijene vode na svim etapama tehnološkog procesa. Zahvaljujući redukovanom procesu obrade, voda ne gubi svoje prirodne minerale i ostale kvalitetne supstance.

company logo

AKVALAJF

Ul. Sojediniteljnaja 2a
142432 Černogolovka
Noginski Rejon
Moskovska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 800 7004539

info@chernogolovskaya.ru
www.aqualife.ru

Ponuda iz Rusije

Kомпания «Аквалайф» ищет дистрибьютора

Kомпания «Аквалайф» ищет надежного дистрибьютора своей продукции на территории Республики Сербия и Черногория.

о компании

Kомпания «Аквалайф» – одна из крупнейших российских производителей воды и безалкогольной продукции. Среди продукции компании: минеральная вода «Черноголовская», питьевая вода высшей категории, обогащенная йодом «Куртуа», лимонады «Напитки из Черноголовки».

Сладкие газированные напитки на натуральном сырье, произведенные на основе специально подготовленной артезианской воды, без использования искусственных ароматизаторов и красителей – это то, что мы предлагаем потребителю. Продукция компании производится в соответствии с ГОСТ (ТУ для вод минеральных и питьевых) и проходит добровольную сертификацию.

Основой всей продукции компании является вода собственных артезианских скважин. Качество добываемой воды регулярно контролируется лабораторией на всех этапах технологического процесса. При этом наша вода проходит минимальную обработку и практически не теряет своих природных свойств.

company logo

КОМПАНИЯ «АКВАЛАЙФ»

Ул. Соединительная, д. 2a
г. Черноголовка
Ногинcкий район
Московская область
Российская Федерация 142432

Тел: +7 800 7004539

info@chernogolovskaya.ru
www.aqualife.ru