header-single

AKONIT, Vologda

АКОНИТ, Вологда

Ponuda iz Rusije

Transportna oprema, pokretne trake i konvejeri za sve grane industrije

„ZAO Akonit“ želi da uspostavi plodonosnu saradnju sa preduzećima na teritoriji Zapadnog Balkana u cilju promocije i distribucije svojih proizvoda.

o kompaniji

„ZAO Akonit“ je preduzeće koje aktivno posluje u sferi proizvodnje konvejera, transportne opreme i pokretnih traka. Zahvaljujući velikim proizvodnim kapacitetima, preduzeće „ZAO Akonit“ je uvek spremno da ispuni očekivanja velikog ruskog tržišta.

Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i proizvodnja transportera, pokretnih traka i konvejera, i njihovih rezervnih delova za sve grane indrustrije, kao i izrada nestandardnih delova i detalja prema skici naručioca.

Kolektiv „ZAO Akonit“ čine stručnjaci najvišeg ranga koji neprestano rade na usavršavanju postojećih sistema i postizanju najboljih rezultata. Jedno od glavnih vrednosti koje ovo preduzeće gaji je ulaganje u stručno usavršavanje i obuku zaposlenih.

„ZAO Akonit“ svake godine učestvuje na mnogobrojnim izložbama i sajmovima, pomno prati nove tendencije i neprekidno uvodi napredne tehnologije u proces projektovanja i izrade transportne opreme. Ulažući sve napore i znatne novčane resurse kako u razvoj tehnologije proizvodnje, tako i u profesionalni razvoj svojih stručnjaka, „ZAO Akonit“ je nesumnjivo obezbedio sebi vodeću poziciju u oblasti proizvodnje opreme za industrijske namene.

Preduzeće „ZAO Akonit“ je stalno angažovano u realizaciji projekata kako izgradnje, tako i rekonstrukcije važnih objekata ruske i inostrane rudarske, metaloprerađivačke i hemijske industrije.

„ZAO Akonit“ pored svega nabrojenog je i jedan od najvećih proizvođača, uvoznika i distributera ribljeg brašna koje se proizvedi ne samo u Rusiji već i u velikim centrima ribarstva kao što su Maroko i Mauritanija. Skladišta koja se nalaze u Jekaterinburgu, Novosibirsku, Belgorodu i Krasnojarsku omogućavaju nam da u najkraćem mogućem roku obavljamo isporuku robe širom Rusije.

company logo

AKONIT AD

Prospekt Pobede 67A
160035 Vologda
Vologodska oblast
Ruska Federacija

Tel: +7 8172 209025
Faks: +7 8172 209017

mail@npoakonit.ru
www.npoakonit.ru

Ponuda iz Rusije

ЗАО «НПО «Аконит» предлагает конвейерное и подъемно-транспортное оборудование для промышленности

ЗАО «НПО «Аконит» готово установить сотрудничество на взаимовыгодных условиях с предприятиями на территории Западных Балкан с целью реализации своей продукции.

о компании

ЗАО «НПО «Аконит» – динамично развивающееся машиностроительное предприятие по производству конвейерного оборудования и запасных частей конвейеров, имеющее большие производственные мощности.

Основная деятельность компании — проектирование, производство подъемно-транспортного оборудования, нестандартного оборудования, транспортных систем с готовностью «под ключ», запасных частей, роликов и роликоопор для промышленности, а также изготовление нестандартных запасных частей оборудования, в том числе, по чертежам заказчика.

Коллектив ЗАО «НПО «Аконит» представлен специалистами высокого класса, нацеленными на успех и процветание компании, достижение лучших результатов.
Одной из главных ценностей нашего предприятия является развитие персонала.

Ежегодное участие ЗАО «НПО «Аконит» в международных и российских выставках позволяет компании идти в ногу со временем, применять новейшие достижения и разработки в области проектирования и производства конвейерного транспорта. Все имеющиеся ресурсы и методы работы позволяют считать ЗАО «НПО «Аконит» одним из лидеров среди поставщиков конвейерного оборудования.

ЗАО «НПО «Аконит» постоянно участвует в проектах строительства и реконструкции стратегически важных объектов отечественной и зарубежной горнодобывающей, металлургической, химической, энергетической промышленности.

Наша компания ЗАО «НПО «Аконит» является также одним из крупнейших производителей – импортеров и поставщиков рыбной муки производства Марокко, Мавритании и России. Наличие складов в Калининградском торговом Порту, Екатеринбурге, Новосибирске, Белгороде, Красноярске позволяет нам поставлять клиентам любые объемы рыбной муки круглый год.

company logo

ЗАО «НПО «АКОНИТ»

Проспект Победы, д. 67А
Вологда
Вологодская область
Российская Федерация 160035

Тел: +7 8172 209025
Факс: +7 8172 209017

mail@npoakonit.ru
www.npoakonit.ru