header-single

ЕAS-PRODAKT, Jekaterinburg

ООО «ЕАС-Продакт», Екатеринбург

Ponuda iz Rusije

Kompanija EAS-Prodakt nudi svoje proizvode korporativnim klijentima

„OOO EAS-Prodakt“ nudi svoje proizvode (sistemi zaštite od krađa, brojači posetilaca, uređaji za kontrolu) i usluge trgovačkim kompanijama na teritoriji Srbije i zapadnog Balkana.

o kompaniji

Kompanija „OOO EAS-Prodakt“ proizvodi sisteme zaštite od krađa pod brendom D-FLY i čini sastavni deo holdinga „SOM“. Holding predstavlja sistem integratora kompleksnih sistema bezbednosti. Sedište i proizvodnja se nalaze u Jekaterinburgu. Pored proizvodnje sistema zaštite D-FLY, kompanija „OOO EAS-Prodakt“ se bavi i proizvodnjom radiofrekvencijskih deaktivatora FASTKILLER, radiofrekvencijskih prenosnih uređaja za kontrolu CHECKMASTER, kao i brojača posetilaca D-FLY COUNTER.

Danas holding „SOM“ ima razgranatu mrežu svojih ekspozitura, partnera i distributera koji omogućavaju snabdevanje, montažu i servis u bilo kom gradu na teritoriji Ruske Federacije, kao i na teritoriji Ukrajine, Belorusije i Kazahstana.

Sistem zaštite od krađa D-FLY su razvili stručnjaci naše kompanije. Ovaj sistem se proizvodi u Jekaterinburgu u sopstvenim proizvodnim pogonima, tako da sa sigurnošću možemo potvrditi da je ovo stopostotni ruski proizvod koji u sebi kombinuje najbolje kvalitete bezbednosti, ekonomičnosti i jednostavnosti prilikom korišćenja, objedinjujući pritom savremeni dizajn i najnovije tendencije u oblasti zaštite robe.

Ponuda iz Rusije

ООО «ЕАС-Продакт» предлагает свою продукцию корпоративным клиентам

ООО «ЕАС-Продакт» предлагает свою продукцию (системa защиты от краж, системы безопасности, счетчики числа посетителей) и услуги компаниям на территории Сербии и Западных Балкан.

о компании

ООО «ЕАС-Продакт» производит систему защиты от краж под торговой маркой D-FLY и входит в Группу Компаний «СОМ», которая является системным интегратором комплексных систем безопасности. Головной офис и производство находятся в г. Екатеринбурге. Кроме производства системы защиты D-FLY, ООО «ЕАС-Продакт» занимается производством радиочастотных деактиваторов Fastkiller, радиочастотных мобильных устройств проверки Checkmaster, а также счетчиков числа посетителей D-FLY counter. На текущий момент ГК «СОМ» имеет разветвленную сеть собственных филиалов, партнеров и дистрибуторов, которая позволяет обеспечить поставку, монтаж и сервисное обслуживание в любом городе Российской Федерации, а также на территории Украины, Белоруссии и Казахстана.

Система защиты товаров от краж D-Fly была разработана специалистами нашей компании и выпускается в России на собственном производстве в г. Екатеринбург. Это 100% Российский продукт, сочетающий в себе лучшие качества надежности, экономичности и простоты эксплуатации, сохраняя при этом современный дизайн и новейшие тенденции в подходах к защите товаров.

company logo

ООО «ЕАС-Продакт»

Ул. Металлургов, д. 2
Екатеринбург
Свердловская область
Российская Федерация

Тел: +7 343 2314900, 2314901, 2314902

info@som.su
www.dfly.su