header-single

Vojna industrija
FABRIKA KOZICKI, Sankt Peterburg

„ZAO Fabrika Kozicki“ je jedno od najstarijih ruskih preduzeća iz oblasti telekomunikacija. Osnovano je 1855. godine u Sankt Peterburgu u svojstvu ispostava i radionica firme „Simens i Halske“. Tokom čitave svoje istorije fabrika je razvijala inovativne projekte koji se zasnivaju na naprednim tehnologijama. „Fabrika Kozicki“ je pionir u proizvodnji telegrafskih aparata, radio-stanica i prvih sistema […]

Biro za konstruisanje automatizovanih linija LAV NIKOLAJEVIČ KOŠKIN, Klimovsk

Centralni konstruktorski biro „CKB-3“ (preimenovan 1966. godine u „KBAL“) je osnovan po nalogu „Narodnog komesarijata za naoružanje D.F. Ustinov “ 1944. godine kao centralna organizacija za realizaciju projekata i razvoj tehnologija u oblasti vojne industrije. Prilikom osnivanja „KBAL“, izvršna vlast je postavila zadatak da se tehničko prenaoružanje vojne industrije počne bazirati na domaćim materijalima, tehnologijama […]