header-single

Odeća i obuća. Uniforme i sredstva za ličnu zaštitu. Tekstilna galanterija
MODERAM, Sankt Peterburg

Akcionarsko društvo „Proizvodno-tehnološka kompanija Moderam“ danas predstavlja lidera među proizvodnim preduzećima koja razvijaju, proizvode i plasiraju zaštitnu obuću, specijalne uniforme i druga SLZ (sredstva za ličnu zaštitu). Naša vizitkarta je proizvodnja specijalne obuće visokog kvaliteta. Sam proizvodni proces je izuzetno komplikovan, te iziskuje operativan rad, napore svih zaposlenih i uzimanje u obzir potreba i želja […]

LJON ZAURALJA, Kurgan

Preduzeće „GUP Ljon Zauralja“ je osnovano 2000. godine. Od tada je sagrađena fabrika za proizvodnju lana sa 4 pogona sa čijih linija silazi 11 artikala: proizvodi od lanenog ulja i brašna, briketi za potpalu, laneno vlakno i odeća od trikotaže. Prerada lana je sama po sebi jedinstven proces, jer je moguće iskoristiti ne samo stabljiku […]