header-single

Investicioni projekti
FOND „VEB INOVACIJE“, Moskva

Fond „Veb Inovacije“ je institucija koju je osnovala „Vnešekonombanka“, prvobitno radi usmeravanja investicija u visokotehnološke projekte fonda „Skolkovo“. Osnovni strateški zadaci fonda su rad na podsticanju programa za razvoj inovacija Vlade RF; kreiranje infrastrukture za inovativna dostignuća u RF; podrška u privlačenju i primeni inostranih naprednih tehnologija; promocija tehnoloških dostignuća Ruske Federacije na inostranom tržištu. […]

Livnica aluminijuma MAGNOLIJA, Neberežnije Čelni

Livnica aluminijuma „Magnolija“ je osnovana davne 1989. godine u gradu Naberežnije Čelni. Danas ovo stabilno i perspektivno preduzeće proizvodi više od 100 proizvoda od aluminijuma. Proizvodni kapaciteti iznose do 200 tona odlivaka godišnje, a obim proizvodnje se za poslednje 3 godine povećao 10 puta u odnosu na raniji period. Ovi proizvodi imaju široku primenu kako […]